Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

04. 07. 2019

Informace o pronájmu pozemků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v požadavku poskytnutí kopií nájemních či obdobných smluv a všech případných příloh a dodatků k pronájmu pozemku p.č. KN 396/3 a p.č. KN 334/9 vše v kat. území Třeboň.

Žádost doručena dne 01.07.2019. Žadateli byla odeslána odpověď dne 04.07.2019 prostřednictvím e-mailu. Náklady související s poskytnutím informace nebyly s ohledem na časovou náročnost a formu odeslání odpovědi po žadateli požadovány.

Přiložený soubor: 07-1-2019.pdf

«Související odkazy

Partnerství