Jihočeský kraj spustil dotační program s názvem "My v tom Jihočechy nenecháme II", který má pomoci rodinám s dětmi a seniorům. To, že se i Třeboň do programu zapojí, rozhodli zastupitelé na svém jednání 12. září 2022. Veškeré informace k pravidlům čerpání jsou k dispozici na stránkách www.myvtomjihocechynenechame.cz.

Městský úřad bude žádosti o příspěvek přijímat a administrovat. Město také polovinu příspěvku pro seniory přímo i zaplatí. Žádosti budeme přijímat od 5. října 2022 v úředních hodinách vždy ve středu od 9:00 – 17:00 a v pátek od 9:00 – 12:00.

Kdo má na příspěvek nárok?

I. Podpora rodin s dětmi do dovršení 3 let věku a rodin s dětmi pobírající příspěvek na péči do dovršení 8 let věku

Podmínkami přiznání podpory jsou:

Výše podpory 4000 Kč na jednotlivce, 100 % podpory hradí Jihočeský kraj prostřednictvím měst a obcí.

Dokumenty ke stažení:

Formulář žádosti

Formulář pro Úřad práce

II. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

Podmínkami přiznání podpory jsou:

Výše podpory je stanovena následovně:

Dokumenty ke stažení:

Formulář pro samostatně žijící osoba

Formulář pro sdílenou domácnost

Formulář pro úřad práce

Akce je finančně podpořena z dotačního programu Jihočeského kraje.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací