Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020. V současné době není zaveden žádný místní poplatek za komunální odpad.

V období od 21.07.2020 do zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 ze dne 11.12.2019, byly od poplatku osvobozeny všechny fyzické osoby přihlášené v obci a všechny fyzické osoby, které mají na území k.ú. Třeboň, Branná, Přeseka, Stará Hlína, Holičky u Staré Hlíny ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, tedy všichni poplatníci podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích.

Vrácení přeplatku

Přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti.

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu osvobození vyplývajícího z OZV č. 3/2020 (přeplatky u vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba) je ke stažení zde.

Související soubory

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací