Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Bytový fond, domy s pečovatelskou službou

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Radka Bicková, tel.: 384 342 193

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 234

Bytový fond

Město Třeboň vlastní bytový fond v Třeboni, Břilicích a Staré Hlíně.

Žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Třeboně může podat občan, který:

  • je zletilý, má prokazatelně bydliště minimálně po dobu 36 měsíců na území města Třeboně a místních částí Třeboně (Břilice, Branná, Holičky, Nová Hlína, Přeseka, Stará Hlína) nebo místo výkonu práce z hlavního pracovního poměru po dobu minimálně 6 měsíců na území města Třeboně a místních částí Třeboně,
  • nemá vůči městu Třeboni neuhrazené závazky,
  • nenarušuje ve svém bydlišti občanské soužití a nikdy neobýval obecní byt neoprávněně,
  • uhradí manipulační poplatek 500 Kč + DPH dle platných právních předpisů v době podání žádosti.

Příslušné formuláře žádostí:

Domy s pečovatelskou službou

Město Třeboň vlastní bytový fond v domech s pečovatelskou službou, a to v domech č. p. 1/II, ul. Chelčického, č. p. 2/II, ul. Chelčického a v domě č. p. 20/II, ul. Svatopluka Čecha, Třeboň

Žádost o přidělení bytu v DPS podává občan pouze na příslušném formuláři a může být přijata od občana, který:

  • je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu
  • má trvalé bydliště v Třeboni a místních částech (Břilice, Branná, Přeseka, Stará Hlína, Nová Hlína, Holičky)
  • je schopen se sám o sebe postarat a zajišťuje si základní životní potřeby (vyjádření lékaře)
  • sám vyjádří svou svobodnou vůli k umístění osobním podáním žádosti v kanceláři finančního a majetkového odboru, v případě podání žádosti poštou nebo prostřednictvím podatelny, bude žadatel osobně kontaktován pracovníkem odboru a žádost s ním projedná
  • nemá vůči městu neuhrazené závazky
  • uhradí manipulační poplatek 100 Kč plus daň z přidané hodnoty dle platných předpisů za podání žádosti

Související soubory:

«Související odkazy

Partnerství