Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 06. 03. 2021

Dotace města Třeboně

Rada města Třeboně schválila na prvním březnovém jednání rozdělení dotací mezi žadatele z různých oblastí. Podporovanými oblastmi byly jako každý rok sport a tělovýchova, ostatní zájmová činnost, kultura, cestovní ruch, sociální služby a v neposlední řadě zdravotnictví. Každou žádost posoudili z formální stránky úředníci, jednotlivé tematické komise pak přerozdělili dotace mezi žadatele a navrhli radním ke schválení. Rada města má kompetence schválit částky do 50 tis. Kč, vyšší sumy schvaluje následně zastupitelstvo města.

Dotace na podporu tělovýchovy a sportu v Třeboni

Podpora sportu a tělovýchovy je nedílnou součástí pravidelných dotačních titulů, které vypisuje město Třeboň. Celková přidělovaná částka na podporu sportu a tělovýchovy v rámci této výzvy byla ve výši 2 mil. Kč. Zájem o příspěvek na činnost projevily 4 sportovní organizace, o příspěvek na jednorázové akce 6 žadatelů a 1 žadatel se přihlásil o dotaci na reprezentaci města.

Například Sportovní klub SK Boxing Třeboň dle rozhodnutí rady získal na činnost 36 tis. Kč. Na jednorázové akce byly přiděleny částky od 10 do 50 tis. Kč a to například pro TJ Slovan Břilice na fotbalový turnaj Memoriál Jana Tlačila či pořadatel cyklistického závodu Okolo jižních Čech, který získá 50 tis. Kč.

Dotace na podporu kultury v Třeboni

Další z přidělených dotací byly určeny na podporu kultury a cestovního ruchu. Zde se přihlásilo 8 žadatelů. Radní schválili příspěvek na činnost například pro pěvecký sbor Pěslav – Ozvěna ve výši 15 tis. Kč či divadelní spolek Kajetán a Spolek přátel Třeboně, kteří získají 37,5 tis. Kč. Ostatní příspěvky budou rozděleny až na základě schválení v zastupitelstvu města. Celkově se na tuto oblast bude rozdělovat 665 tis. Kč.

V případě, že se akce neuskuteční s ohledem na opatření spojená s pandemií koronaviru, bude muset pořadatel přidělenou dotaci vrátit.

Dotace na podporu zájmových činností v Třeboni

Na podporu zájmových činností vyčlenilo město pro tuto výzvu 180 tis. Kč. Přihlásilo se 6 žadatelů a dle rozhodnutí tak poputuje příspěvek na činnost například pro Sbor dobrovolných hasičů Břilice ve výši 10 tis. Kč, Senioři ČR – místní organizace Třeboň získá 19 tis. Kč a Baráčníci – Vitoraz Třeboň 40 tis. Kč.

Schválené dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví

Radní projednávali rovněž dotace do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví. Na činnost tak získají prostředky ve výši 10 tis. Kč pro každou organizaci, jmenovitě Hospic sv. Jana N. Neumanna, Česká maltézská pomoc, APLA Jižní Čechy a Autis Centrum a 15 tis. Kč poputuje canisterapeutickému sdružení Hafík.

Vyvěšeno: 06. 03. 2021

Ulice Sídliště v Třeboni bude zrekonstruována

Radní města Třeboně schválili na prvním březnovém jednání veřejnou zakázku na stavební úpravy části chodníku a ulice Sídliště. Předpokládaná hodnota zakázky je téměř 11 mil. Kč bez DPH. Předmětem úprav bude výměna kanalizace a vodovodu včetně přípojek, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, pojízdné plochy komunikace a parkovací stání. Součástí bude i kompletní výměna plynovodu a překládka trasy sítě elektronických komunikací resp. sdělovacích kabelů, které ale budou realizovat jejich vlastníci (poskytovatelé služeb) ve spolupráci s městem.  Plánovaná doba realizace je 180 dní od zahájení, které je plánováno na 03. 05. 2021. Radní schválili i komisi, která bude hodnotit nabídky od firem, které se přihlásí do výzvy.

Vyvěšeno: 06. 03. 2021

Trasa pro třeboňský maraton Compressport

Město Třeboň obdrželo požadavek spolku IONUM, který žádá o výpůjčku parkoviště P10 v Dukelské ulici v Třeboni. Přes toto parkoviště povede trasa třeboňského maratonu Compressport, který je naplánován na 16. 10. 2021. Den před závodem již parkoviště nebude sloužit pro svůj účel, ale pro účel trasy závodu.

„Tento maraton a přidružené závody v podobě půl maratonu a desítky se tu běžely již v předchozích letech a je faktem, že se jedná o vyhledávaný závod, kterého se účastní 2 tisíce běžců. Pořadatelé nepodlehli skepsi a již nyní připravují letošní ročník. Proto podali žádost o zábor parkoviště, které jsme na zasedání rady města vyhověli.“ doplnil k materiálu informaci starosta města PaedDr. Jan Váňa.
Vyvěšeno: 04. 03. 2021

Platnost řidičských oprávnění a technických prohlídek je prodloužena

Propadnuté řidičské nebo profesní průkazy či technické prohlídky vozidel se prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických opatření proti Covidu 19. Lidé mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.

Více informací zde:

https://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Platnost-ridicskych-prukazu-a-STK-je-prodlouzena

Vyvěšeno: 04. 03. 2021

Upozornění

Vážení občané,

upozorňujeme, že od 1. března je dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinné nošení respirátorů nebo obdobných prostředků ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Povinnost nosit respirátor je pak zejména v prodejnách, provozovnách služeb, veřejné dopravě a oblastech s vyšší koncentrací osob.

Pozor

Látkové roušky již není možné nosit jako adekvátní ochranu nosu a úst.

 

Děkujeme, že dodržujete všechna vyhlášená opatření.

«Související odkazy

Partnerství