Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 11. 06. 2021

Město Třeboň podpoří vznik komunitního centra

Vedení města Třeboně vloni vstoupilo v jednání s vedením Místní akční skupiny Třeboňsko (dále jen MAS). Předmětem byla podpora organizace a její činnosti ze strany města. Do schváleného rozpočtu se tak vyčlenilo 200 tis. Kč. Peníze poputují formou individuální dotace této organizaci na zajištění zřízení a provozování nového komunitního centra. Tyto prostory budou fungovat jako místo pro setkávání s veřejností, primárně s obyvateli Třeboně a Třeboňska, ale i s turisty. Prostory poskytnou možnost propagace města a okolí, a to nikoliv jen z hlediska cestovního ruchu, ale komplexně. Návštěvníci zde získají informace o Třeboňsku, jeho obcích, pořádaných akcích všeho druhu, podnikatelích a jejich činnosti, výrobcích, službách atp. V nabídce komunitního centra nebudou chybět tematické semináře z oblasti životního prostředí, školství a vzdělávání či ze sociální sféry. Rada města schválila uvolnění výše zmíněné finanční částky na realizaci projektu. K finálnímu uvolnění peněz z rozpočtu bude ještě potřeba schválení v zastupitelstvu města na konci června.

Vyvěšeno: 11. 06. 2021

Finance pro třeboňské hasiče

Rada města schválila uvolnění financí ve výši 50 tis. Kč pro požární stanici Třeboň, která patří pod Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. „S částkou jsme počítali v rozpočtu na tento rok. Hasiče podporujeme průběžně a o aktuálních potřebách diskutujeme na bezpečnostních radách. Nyní se nakoupí vybavení pro zefektivnění zásahů u mimořádných událostí, konkrétně například zvedací vak, lezecká lana, reflektor či turbo proudnice.“ upřesnil informaci starosta města a zároveň předseda bezpečnostní rady PaedDr. Jan Váňa.

Vyvěšeno: 11. 06. 2021

Další šance na bydlení pro seniory v Třeboni

Radní města Třeboně na svém posledním zasedání schválili zveřejnění záměru nájmu dvou bytů v Domě s pečovatelskou službou (tzv. DPS 1 a 2) v Chelčického ulici.

První byt se nachází v DPS 1, má číslo 22 a dispozičně jde o byt 1+0 s výměrou 36,35 m2. Měsíční nájemné činí 1 767,- Kč plus se měsíčně platí úhrada za vybavení bytu kuchyňskou linkou, digestoří a vařičem v částce 205 Kč.

Druhý byt je v DPS 2, má číslo 29 a dispozičně se jedná o byt 1+0 s výměrou 25 m2. Měsíční nájemné činí 1 250,- Kč plus se měsíčně platí úhrada v částce 177 Kč za stejné vybavení jako u předchozího bytu.

Oba byty byly nově zrekonstruovány v celkové částce oprav 315 tis. Kč. V rámci rekonstrukce se vyměnily kuchyňské linky, opravily se koupelny a jejich vybavení spolu s opravou stěn a podlah.

Podmínkou pro budoucí nájemce bytů je, že musí pobírat starobní či invalidní důchod, nepotřebují komplexní ústavní péči a mají trvalé bydliště v Třeboni či místních částech, nebo jejichž rodinní příslušníci zde mají trvalé bydliště. 

Výběr nájemců bude uskutečněn podle platných pravidel města pro přidělování bytů v DPS.

„Záměr je zveřejněn na úřední desce města Třeboně po dobu 15 dnů. Všichni žadatelé evidovaní v seznamu žádostí o byt v DPS obdrží písemnou informaci o záměru nájmu bytu, aby se mohli přihlásit a byt si prohlédnout“ doplnila informaci místostarostka Jana Grammetbauerová.

Vyvěšeno: 11. 06. 2021

Finanční dar pro Zdravotního klauna

Jednání rady města se v prvním červnovém týdnu orientovalo na řadu témat a materiálů. Jedním z nich byla žádost o finanční podporu na činnost společnosti Zdravotní klaun. Od města Třeboně díky rozhodnutí rady putuje 5 tis. Kč této organizaci, která přináší humor, radost, dobrou náladu a povzbuzení hlavně dětem hospitalizovaným v nemocnicích. Návštěva klaunů v nemocnici pomáhá pacientům ke zlepšení jejich psychického stavu, čímž se prokazatelně lepší i stav zdravotní. Klauni jsou speciálně vyškoleni, působí ve velkých nemocnicích po celé České republice. Prioritně se orientují na děti, ale výjimkou nejsou ani návštěvy seniorů či dospělých pacientů. V době omezení spojených s koronavirem se nabídka rozšířila i o on-line návštěvy na dálku.

Vyvěšeno: 11. 06. 2021

Další vlna podpory sociálních služeb v Třeboni

Radní města Třeboně schválili poskytnutí dotace zaměřené na podporu sociálních služeb v Třeboni. Do zastupitelstva města tak míří materiál, na základě kterého by se mělo schválit poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Třeboň. Z této částky půjde část na činnost Občanské poradny a část pro Sociálně terapeutickou dílnu Motýl.

Občanská poradna poskytuje pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací například dluhové poradenství a to diskrétně a bezplatně. Loni využilo služby poradny celkem 106 osob a předpoklad na tento rok je z Třeboňska 150 osob a přímo z Třeboně pak 130 klientů. Dle statistik jsou klienty osoby od 16 let věku v nepříznivé sociální situaci.

Sociálně terapeutická dílna Motýl se zaměřuje na vytváření  a zdokonalování pracovních návyků prostřednictvím pracovní terapie u osob se zdravotním postižením. Za uplynulý rok využilo dílnu 27 osob z toho 5 obyvatel Třeboně, dle předpokladů se počet klientů pro letošní rok nezmění.

«Související odkazy

Partnerství