Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 2 605 018,41 Kč
Podpora: 2 344 516,20 Kč (90 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Fondu soudržnosti: 2 214 265,20 Kč (85 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 130 250,90 Kč (5 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Počet digitálních povodňových plánů na úrovni kraje/obce s rozšířenou působností/obce Počet 1,000
Počet nových/rekonstruovaných hlásných a měřících stanic o stavu hladin/průtoků Počet 5,000
Počet povodňových orgánů (komisí) napojených na systém přenosu hlásných a varovných informací pro řízení povodní Počet 1,000

Cíl projektu:

Cílem projektu je jednotný systém dat dostupný všem složkám v řízení povodňových, případně krizových událostí a systém pro včasné varování obyvatel před povodněmi. Tento požadavek splňuje digitální povodňový plán (dále též dPP) a jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Vytvořením dPP a jeho zpřístupněním na webovém prohlížeči města Třeboň bude dostupný všem členům povodňové komise a obcím ve správním území. Současně tím bude vyřešena neexistence povodňových plánů u některých obcí ve správním území obce s rozšířenou působností.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací