Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.3 – Omezování rizika povodní; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé výdaje (CZV): 2 605 018,41 Kč
Způsobilé veřejné výdaje (CZVV): 2 605 018,41 Kč
Podpora: 2 344 516,20 Kč (90 % CV; 90,00 % CZV; 90,00 % CZVV)
Dotace Fondu soudržnosti: 2 214 265,20 Kč (85 % CV; 85,00 % CZV; 85,00 % CZVV)
Dotace Státní fond životní prostředí: 130 250,90 Kč (5 % CV; 5,00% CZV; 5,00 % CZVV)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Počet digitálních povodňových plánů na úrovni kraje/obce s rozšířenou působností/obce Počet 1,000
Počet nových/rekonstruovaných hlásných a měřících stanic o stavu hladin/průtoků Počet 5,000
Počet povodňových orgánů (komisí) napojených na systém přenosu hlásných a varovných informací pro řízení povodní Počet 1,000

Cíl projektu:

Cílem projektu je jednotný systém dat dostupný všem složkám v řízení povodňových, případně krizových událostí a systém pro včasné varování obyvatel před povodněmi. Tento požadavek splňuje digitální povodňový plán (dále též dPP) a jeho napojení na digitální povodňový plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Vytvořením dPP a jeho zpřístupněním na webovém prohlížeči města Třeboň bude dostupný všem členům povodňové komise a obcím ve správním území. Současně tím bude vyřešena neexistence povodňových plánů u některých obcí ve správním území obce s rozšířenou působností.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací