Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory 3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 6 662 157,60 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 313 157,60 Kč
Podpora: 4 781 841,84 Kč (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 4 516 183,96 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 67,79% z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 265 657,88Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,99% z celkových výdajů)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Snížení emisí CO2 t/rok 58,030
Plocha zateplení konstrukce (výplň otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 3 602,000
Snížení spotřeby energie Gj/rok 900,000

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří,  sklobetonových výplní, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střech včetně nové krytiny dosáhnou úspory energií a tím snížení emisí CO2 u objektů v areálu Mateřské školky Sluníčko na sídlišti Svobody v Třeboni.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací