Projekt  je  spolufinancován  z Regionálního  operačního  programu  NUTS  II  Jihozápad, prioritní osa 3 -  Rozvoj cestovního ruchu, oblast podpory 3.1 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.1.00/05.01797
Realizace projektu: 07/2009 – 09/2009 (1. etapa),  05/2010 – 06/2010 (2. etapa)
Způsobilé výdaje (CZV): 5 453 863,41 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 5 044 823,29 Kč
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 480 35 599, OZ Dopravní stavby JIH, Pražská 495, České Budějovice
Projektant: WAY project s.r.o., IČ 639 06 601, Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec (1. etapa), Ing. Jiří Koplík, IČ 472 32 315, Hlinsko 49, 370 01 České Budějovice (2. etapa)

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací