Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a  rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby teple a elektřiny a 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), Podoblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a  3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV):  3 019 679,63 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV):  1 915 824,00 Kč
Podpora: 1 724 241,60 Kč  (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 628 450,40 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 53,93 % z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 95 791,20 Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,17% z celkových výdajů)

Monitorovací údaje:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 1 295,000
Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE MW 0,031

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, vnitřním zateplením dřevěných nosných konstrukcí a zateplením stropů dosáhnout úspory energií. Instalovat tepelné čerpadlo o výkonu 0,031 MW pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (náhrada stávajícího elektrického akumulačního vytápění).

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací