Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Snížení energetické náročnosti a využití OZE pro systém vytápění – MŠ Kopeček, Třeboň

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a  rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby teple a elektřiny a 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), Podoblast podpory 3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a  3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV):  3 019 679,63 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV):  1 915 824,00 Kč
Podpora: 1 724 241,60 Kč  (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1 628 450,40 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 53,93 % z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 95 791,20 Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,17% z celkových výdajů)

Monitorovací údaje:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 1 295,000
Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE MW 0,031

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem, vnitřním zateplením dřevěných nosných konstrukcí a zateplením stropů dosáhnout úspory energií. Instalovat tepelné čerpadlo o výkonu 0,031 MW pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (náhrada stávajícího elektrického akumulačního vytápění).

«Související odkazy

Partnerství