Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí, oblast podpory 2.2 Rozvojové projekty spádových center

Realizace:06/2008 - 10/2009
Celkový rozpočet akce: 102 515 496,- Kč vč. DPH (86 147 476,- Kč bez DPH)
Příspěvek z ROP NUTS II Jihozápad:
55 500 000,- Kč
Příspěvek z rozpočtu města:
47 015 496,- Kč
Registrační číslo projektu:
CZ.1.14/2.2.00/02.00571
Zhotovitel stavby:
STAVCENT, a.s., IČ: 466 78 298, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec
Projektant:
JPS Jindřichův Hradec, s.r.o. Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec

Hlavní cíl projektu:

Předmětem projektu je revitalizace a sanace areálu kasáren a využití jeho větší části pro potřeby fungování Městského úřadu Třeboň (dále "MěÚ"). Cílem je kromě záchrany kulturní památky a odstranění chátrajícího areálu z centra města též soustředění všech odborů MěÚ na jednom místě, což zjednoduší komunikaci mezi odbory MěÚ a občany a mezi jednotlivými odbory MěÚ navzájem. Tuto výhodu ocení jak obyvatelé města Třeboň, tak i obyvatelé žijící ve spádovém území obce s rozšířenou působností (dále "ORP"). Celkem se jedná o více jak 25 tis. obyvatel. Význam projektu je obrovský nejen z pohledu města, ale i všech obcí v působnosti ORP. Zároveň se zlepší dopravní dostupnost pro občany, neboť v areálu bude dostatek parkovacích míst. Zbývající část areálu bude rekonstruována pouze z prostředků Města Třeboň a předpokládá se její využití pro potřeby Finančního úřadu v Třeboni.

Více informací o spolufinancování projektu Evropskou unií: www.strukturalni-fondy.cz a www.europa.eu

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS UU Jihozápad: www.rr-jihozapad.cz

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací