Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rozvoj personální politiky Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 4 – Efektivní veřejná správa, oblast podpory 4.1 – Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy; z rozpočtu Evropské unie, prostředků Evropského sociálního fondu.

Celkové způsobilé náklady: 1 317 351,00 Kč
Vlastní financování: 65 867,56 Kč
Dotace Evropského sociálního fondu: 1 119 748,44 Kč
Dotace státního rozpočtu: 131 735,10 Kč

Popis projektu:

Základním cílem projektu je zvýšení efektivity výkonu všech činností zabezpečovaných úřadem i městskou policií, neboť to je jedním z předpokladů naplnění stanovené vize v personální oblasti, tj. vytvoření efektivního moderního úřadu poskytujícího kvalitní služby. Specifickými cíli projektu jsou rozvoj a zavedení moderních nástrojů řízení lidských zdrojů a realizace specifických vzdělávacích programů. Dílčí cíle se orientují na optimalizaci počtu zaměstnanců (personální audit), zefektivnění personálního plánování vytvořením metodických podkladů pro další rozvoj stávajících i výběr nových zaměstnanců (kompetenční modely a popisy pracovních míst), rozvoj systému hodnocení zaměstnanců (revize současného systému včetně zpracování plánů osobního rozvoje zaměstnanců), zajištění kvalitního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců vedoucího ke zvyšování specifických odborných znalostí a dovedností.

 

Závěrečná zpráva z Personálního auditu MěÚ Třeboň a MěPo Třeboň

Kompetenční profily zaměstnanců

Revize systému hodnocení 

Revize popisů pracovních pozic

«Související odkazy

Partnerství