Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa: 14.1 Dostupnost center, oblast podpory: 14.1.5 Rozvoj místní komunikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02797
Realizace projektu: 01.02.2012 – 20.12.2013
Způsobilé výdaje (CZV): 3 240 625,51 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 3 240 625,51 Kč
Zhotovitel: STRABAG a.s., IČ: 60837844, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1


Popis realizace projektu:

Realizovaný projekt "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa" se zabýval rekonstrukcí stávajících úseků a provedením nových úseků chodníku v Novohradské ulici v Třeboni, která přivádí do města dopravu ve směru od Nových Hradů po silnici II/154 a od Borovan po silnici II/155. Silnice také zajišťuje propojení města a jeho místní části Branná. Tyto komunikace navazují po průjezdu městem na silnici I/34, která je ve městě nejvýznamnější. Z důvodu velkého provozu v ulici Novohradská a zároveň velkému pohybu chodců bylo nutné zajistit bezpečnost pro chodce i pro motoristy. Součástí realizace projektu byla také rekonstrukce veřejného osvětlení.
Základním důvodem realizace projektu byl zcela kritický technický stav dotčených chodníků, v některých úsecích zcela chyběly chodníky, kde se chodci museli pohybovat přímo po silnici II. třídy. Zároveň tato investice navazovala na celoplošnou opravu krytu vozovky silnice II/154, realizovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, podél chodníků realizovaných městem Třeboň.
V roce 2012 byla z prostředků rozpočtu města realizována celá 1. etapa a větší část 4. etapy (v úseku od Zlaté stoky ke vjezdu do areálu společnosti Lesostavby Třeboň a.s. u křižovatky s ulicí Sádeckou. V roce 2013 byla zrealizována 2., 3., 5. a zbytek 4. etapy.

 

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Adventní výlet
Aktuality (147)

Adventní výlet

Město Třeboň připravilo na sobotu 3. prosince 2022 výlet na adventní trhy do německého Pasova a Freyungu.
Odjezd autobusu je v 7 hodin od městského úřadu, návrat okolo 20 hodiny.
Cena výletu je 200 Kč za osobu.
Přihlašovat se můžete v TIC na Masarykově náměstí.
 
Adventni výlet
Více informací