Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa: 14.1 Dostupnost center, oblast podpory: 14.1.5 Rozvoj místní komunikace

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/26.02797
Realizace projektu: 01.02.2012 – 20.12.2013
Způsobilé výdaje (CZV): 3 240 625,51 Kč
Dotace z rozpočtu regionální rady: 3 240 625,51 Kč
Zhotovitel: STRABAG a.s., IČ: 60837844, Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice, Provozní jednotka Soběslav
Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1


Popis realizace projektu:

Realizovaný projekt "Chodník v Novohradské ulici v Třeboni - 2., 3., 4. a 5. etapa" se zabýval rekonstrukcí stávajících úseků a provedením nových úseků chodníku v Novohradské ulici v Třeboni, která přivádí do města dopravu ve směru od Nových Hradů po silnici II/154 a od Borovan po silnici II/155. Silnice také zajišťuje propojení města a jeho místní části Branná. Tyto komunikace navazují po průjezdu městem na silnici I/34, která je ve městě nejvýznamnější. Z důvodu velkého provozu v ulici Novohradská a zároveň velkému pohybu chodců bylo nutné zajistit bezpečnost pro chodce i pro motoristy. Součástí realizace projektu byla také rekonstrukce veřejného osvětlení.
Základním důvodem realizace projektu byl zcela kritický technický stav dotčených chodníků, v některých úsecích zcela chyběly chodníky, kde se chodci museli pohybovat přímo po silnici II. třídy. Zároveň tato investice navazovala na celoplošnou opravu krytu vozovky silnice II/154, realizovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, podél chodníků realizovaných městem Třeboň.
V roce 2012 byla z prostředků rozpočtu města realizována celá 1. etapa a větší část 4. etapy (v úseku od Zlaté stoky ke vjezdu do areálu společnosti Lesostavby Třeboň a.s. u křižovatky s ulicí Sádeckou. V roce 2013 byla zrealizována 2., 3., 5. a zbytek 4. etapy.

 

 

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje.
Od června na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s. autobusy s cyklovleky.
Kvilda, Lipensko, Novohradské hory, Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

Odkalování vodovodní sítě

Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě. Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami, výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem. Více informací