Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického

Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu, oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví, projekt č. CZ.1.06/5.1.00/24.09588

Celkové výdaje (CV): 33 751 573,93 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 31 158 700,00 Kč
Podpora: 31 158 700,11 Kč (100% celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 26 484 895,00 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů)
Dotace ze státního rozpočtu: 4 673 805,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)


Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je obnovit, rekonstruovat významnou památku a zpřístupnit ji veřejnosti. Dalším cílem je vytvoření stálé expozice věnované tématu - Třeboňskému rybníkářství.

 

Přílohy:

Popis obnovy projektu

«Související odkazy

Partnerství