Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Cyklisti

Rady pro cyklisty

Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

 • Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
 • Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
 • Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
 • Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i chodci správně pochopili.
 • Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
 • Na přechodu pro chodce, zejména, když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte přednost přecházejícím chodcům.
 • Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
 • Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
 • Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
 • Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
 • Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
 • Oblékejte si barevné a světloodrážející oblečení.
 • Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
 • Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
 • Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
 • Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
 • Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.

 
Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?

 • Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. 
 • Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
 • Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku (strom, patník).
 • V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné poškození mozku či úmrtí.

Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?

 • Při odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z vás u odstavených jízdních kol.
 • Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání vstupních dveří domu a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří a oken.
 • Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie v místě vašeho bydliště neprovádí evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte zaevidovat. Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení jízdního kola poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné znamení, podle kterých byste mohli případně své kolo identifikovat.
 • Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR nebo na linku 158. Snížíte tak náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.

Zdoj: http://www.policie.cz/clanek/rady-policie-cr-a-informace-o-prevenci-143872.aspx

«Související odkazy

Partnerství