Kamerový systém pomáhá každý den!

 V Třeboni od roku 2004 pomáhá zajišťovat bezpečnost kamerový systém, o jehož pozitivním dopadu není sporu. Po městě je umístěno celkem 8 monitorovacích kamer. Jejich provoz zajišťují speciálně vyškolení operátoři, celkem se v Třeboni střídají čtyři. Pracují 12 hodin denně a kromě sledování obrazovek jsou v neustálém spojení se strážníky prostřednictvím vysílaček a samozřejmě vykonávají administrativní práci. Přístup na operační středisko mají povoleny- pouze oprávněné osoby. O provozu kamerového systému, zkušenostech i zajímavostech jsem hovořila s operátorkou kamerového systému Zuzanou Dvořáčkovou.

Vraťme se na úplný začátek, kdy se v Třeboni s kamerovým systémem začalo?

Umístění prvních čtyř kamer na podzim roku 2004 předcházelo vytvoření celého projektu, na kterém se město finančně podílelo necelými 12%. Dotaci jsme čerpali z programu Partnerství. První kamery byly umístěny na Masarykově náměstí, v Dukelské ulici, na Žižkově náměstí a u kruhového objezdu.

 Jak umisťování kamer pokračovalo? Podle čeho se vybírala příslušná místa?

V roce 2005 pořídilo město 1 kameru z vlastních nákladů, ta byla umístěna v Husově ulici, čímž jsme v podstatě měli pod kontrolou historické centrum. V roce 2006 jsme opět díky dotaci rozšířili kamerový systém o 3 kamerové body – a to v ulici Na Sadech, Svobody a na křižovatce ulic Jiráskova a Táboritská – tzv. U Trojice. Vybírala se taková místa, kde je zvýšený pohyb lidí i automobilový provoz. Nejvíce záznamů míváme tradičně na Žižkově náměstí.

Je tento počet kamer dostačující?

Bylo by perfektní, kdyby byla ještě 1 kamera, umístila bych ji k autobusovému nádraží.

Jak často prostřednictvím kamer něco zaregistrujete?

Řekla bych, že každý den něco vidíme.

Jaký následuje postup?

Když spatřím něco podezřelého, mohu si kameru natočit a nastavit co nejblíže. Výhodou je, že mohu natáčet přesně to, co potřebuji. Potom již probíhá komunikace se strážníky Městské policie prostřednictvím vysílaček. Pokud se jedná o trestný čin, je celá záležitost předána Policii ČR, která si však musí o poskytnutí záznamu písemně zažádat, uzavírá se protokol o předání.

Jak dlouho se záznamy archivují?

Nahrávání záznamů je stanoveno na 7 až 10 dní v závislosti na jejich velikosti, poté jsou automaticky smazány. Jiná situace nastává, pokud si záznamy vyžádá městská, státní či kriminální policie, ty jsou potom archivovány po dobu 3 měsíců.

Může záznam z kamerového systému sloužit jako důkaz při prokazování viny?

Ano, to skutečně může. Záznamy využívají orgány činné v trestním řízení, vyžadují je i soudy. Často záznam pomáhá při objasňování přestupků nebo trestných činů, pomáhá také například při objasňování dopravních nehod.

Setkala jste se během své práce s nějakým kuriózním případem?

Zajímavá bývá turistická sezona – místní o kamerách víceméně vědí a „hlídají se“. Turisté, kteří to v Třeboni neznají, posilněni alkoholem často poutají naši pozornost. Jednou jsme pomocí kamer odhalili mladíka, který převracel obranná koryta na Žižkově náměstí. Jindy jsme díky systému zaregistrovali podezřelý pohyb vozidla, při jeho zastavení se prokázalo, že jej řídí podnapilý muž - krevní zkouška prokázala 1,16 promile alkoholu!

 

-pp-

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Pravidelný nádobový svoz BIO odpadu v Třeboni

V měsíci červnu začne prostřednictvím Technických služeb Třeboň, s.r.o. distribuce odpadových nádob pro svoz BIO odpadu ve vybraných lokalitách.
Jedná se o Vilovou čtvrť, Velký a Malý Daskabát, a ulice Přemyslova, U Světa, Havlíčkova, Chelčického.
Nádoby pro svoz se budou v první vlně umisťovat do rodinných domů a bytových domů s vlastními travnatými plochami.
Pro řadové rodinné domy je připravena nádoba o velikosti 120 l., pro ostatní velikost 240 litrů.
Vyzvednutí nádob bude dobrovolné, na základě podpisu smluvy o výpůjčce spojené s darovací smlouvou.
K vyzvednutí si prosím doneste platný průkaz totožnosti.
O termínu vyzvednutí ve Vaší lokalitě budete informováni pomocí letáku ve Vaší poštovní schránce.
Na stránkách Technických služeb Třeboň s.r.o. bude také k dispozici itinerář svozů bioodpadu. Ve vegetačním období bude svoz probíhat v cyklu 1 x 14 dnů.
Vzhledem k zavádění svozu zcela nové komodity se mohou termíny svozu i frekvence měnit. Toto bude s předstihem oznámeno na www stránkách Technických služeb Třeboň.

Více informací

Třeboňské školy mají nové ředitele

Město Třeboň vypsalo konkurzní řízení na ředitele pro tři třeboňské školy, konkrétně Základní školu Třeboň, Na Sadech 375 a dvě mateřské školy – 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 a Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1018. Konkursní řízení bylo řádně zveřejněno a město do konkurzu obdrželo 4 přihlášky. Tři z přihlášek byly od stávajících ředitelek škol, které u konkurzu obhájily svou funkci a budou tak pokračovat ve své práci v dalším funkčním období. Mgr. Bc. Janě Polčákové, Bc. Romaně Štěrbové a Bc. Zdeňce Feriančíkové tak gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Více informací

Dotace pro třeboňské občánky

Třetím rokem je v Třeboni vítání občánků obohaceno o hodnotný dar města v podobě 2,5 g slitku investičního zlata. Město se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje. Díky této dotaci se město spolu s krajem podílejí rovnou měrou na nákupu těchto darů pro novorozence, kteří se zúčastní vítání občánků. Město Třeboň nákup zlata uhradí v plné výši a následně kraj žádá o vyúčtování jeho podílu. Nyní město obdrželo dotaci za loňský rok, kdy byly nakoupeny dary pro třeboňské novorezence ve výši 367.494 Kč. Kraj schválil vyúčtování a městu poslal svůj podíl 183.746 Kč. Rada města schválila přijetí transferu této částky a peníze byly do rozpočtu zapojeny na položku určenou pro nákup darů pro budoucí novorozence. 

 

 

Více informací