Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Nové pravomoci strážníků

Schválením takzvaného "tabákového zákona" platného od začátku roku 2006 se opět podstatným způsobem rozšířily pravomoci strážníků Městské policie. Strážníci nyní mohou mimo jiné kontrolovat alkohol u řidičů motorových vozidel i osob vykonávajících další profese v odůvodněných případech. Třeboňská Městská policie se přístrojem na kontrolu alkoholu vybavila již s předstihem tak, aby hned po vstoupení zákona v platnost strážníci mohli kontroly provádět. Strážníci se zaměří na řidiče odjíždějící například ve večerních hodinách z restaurací, diskoték a podobně a dostali pokyn věnovat se této problematice hned od začátku bez jakékoli tolerance. K tomuto přístupu navádí dlouhodobě známé nerespektování pravidel ze strany řidičů a stále stoupající počet těch, kteří i přes požití alkoholu usednou za volant.
Další novinkou zmíněného zákona je například zákaz kouření na některých místech či v budovách. Zákon například mluví o zákazu kouření na autobusových zastávkách.  V případech porušení zákona jsou strážníci oprávněni přestupky kuřáků řešit uložením pokuty na místě do 1000,- Kč, případně předat zjištěný přestupek k projednání správnímu orgánu, kde hrozí postih ještě vyšší.
Strážníci jsou od 1. ledna roku 2006 rovněž oprávněni rozhodnout o převozu agresivního opilce nebo osobu porušující zákon pod vlivem alkoholu na záchytku, přičemž převoz proti dosavadní praxi uskuteční kolegově z Policie České republiky. Tímto oprávněním se odstranila dosavadní nedobrá praxe, kdy strážníci mající problémy s opilci nebyli oprávněni svůj zákrok směřující k zajištění veřejného pořádku dovést do konce.
V souladu s novými pravomocemi dostali strážníci pokyn k jejich využívání od prvního dne platnosti a jsem přesvědčen, že to je krok k dalšímu zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích Třeboně.

Vladimír Školka
Městská policie Třeboň

«Související odkazy

Partnerství