Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Informace o MPMěstská policie

Třeboň, Palackého nám. 46

Vedoucí: Bc. Stanislav Sklenář
Tel: 156, 384 724 271
Fax: 384 723 505
E-mail: mestska.policie@mesto-trebon.cz

  • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon,
  • při plnění svých úkolů spolupracuje s Policií České republiky,
  • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
  • přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
  • odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
  • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě,
  • provádí přednášky a besedy na školách, spolupráce při akcích pro děti a mládež,
  • řeší veškeré žádosti a připomínky občanů.
Pracovníci odboru:
Bc. Stanislav Sklenář
Vrchní strážník
384 724 271
stanislav.sklenar@mesto-trebon.cz

Dotazník pro uchazeče o práci strážníka nebo operátora naleznete zde.

«Související odkazy

Partnerství