Sbor dobrovolných hasičů Břilice

 

První Spolek dobrovolných hasičů vznikl v Rakousko–Uherském mocnářství v roce 1864.O břilických dobrovolných hasičích je dobová zmínka již z roku 1884 a to v souvislosti s činností Spolku dobrovolných hasičů Třeboň. Obecní zastupitelstvo  Břilice rozhodlo o oficiálním založení Sboru dobrovolných hasičů Břilice 22. května 1909. Dne 3. dubna 1922 sbor pořídil ruční potahovou stříkačku, která je udržována v provozuschopném stavu do současné doby. V roce 1947 se z darů občanů Břilic a s podporou Obecního úřadu Břilice, podařilo zakoupit motorovou stříkačku PPS 8, která je stále připravena k případnému zásahu. Ze zákona o požární ochraně, zřídilo Město Třeboň zásahovou jednotku Sboru dobrovolných hasičů, která má nyní patnáct členů. V současné době tvoří členskou základnu SDH Břilice  61 občanů Břilic. Kromě požární praxe a prevence je příspěvková organizace SDH Břilice, již od svého založení, nositelem regionálních tradic a zvyků, zvláště pak tradic Masopustu a Břilické pouti.

 

Kontakty:
Mgr. Bc. Petr MICHAL – starosta SDH Břilice
Mob: 607186500
Tel: 974224415                                                                                                                                   E-mail: pmichal@razdva.cz
Kontaktní poštovní adresa : Sbor dobrovolných hasičů  Břilice

                                             Třeboňská čp. 281

                                             37901 Třeboň

 

  

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací