Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

15. 05. 2018

Na litevské vlně

Rok 2018 je pro Třeboň ve znamení litevské spolupráce. Není tomu náhodou, protože Česká republika má s Litvou mnoho společného. V lednu se uskutečnil Litevský den v Třeboni za přítomnosti zástupců litevského velvyslanectví i samotného velvyslance Edvilase Raudonikise. V březnu byli zástupci Třeboně pozváni na oslavu 100. výročí obnovení litevské státnosti v Praze a v dubnu proběhla návštěva partnerského města Utena. Spolupráce s litevským velvyslanectvím by měla pokračovat i nadále. V letošním roce by se mohla uskutečnit ještě další společná akce.

Do Litvy se v posledním týdnu v dubnu vydala šestičlenná delegace zástupců Třeboně pod vedením starostky Terezie Jenisové a místostarosty Zdeňka Mráze. Nutno podotknout, že cesta do partnerské Uteny je dlouhá bezmála 1300 kilometrů, tudíž na cestě tam a zpět strávíte dva dny. I přes tuto vzdálenost jsme si velmi blízcí.

Delegace byla přivítána s tradiční litevskou vřelostí a pohostinností. Na programu byla prohlídka města, návštěva radnice a školy Krašuonos progimnazija, která již více jak dvacet let spolupracuje s třeboňskou ZŠ Na Sadech. Vedení přiblížilo historii i současnost školy a probíhající projekty, do kterých je zapojena.

Čeština, litevština, angličtina i ruština zněly utenskou radnicí při setkání se starostou Alvydasem Katinasem, místostarostou Vidmantasem Valinčiusem a novináři. Vedení Třeboně vyzdvihlo dlouholetou úspěšnou spolupráci mezi oběma městy a odpovídalo na dotazy od novinářů. 

V Uteně i při jednodenní návštěvě hlavního města bylo zřejmé, jak jsou si naše národní historie v mnohém podobné a jak jsme si blízcí. Vilnius okouzlil svou jednoduchostí, skloubením historie a moderního pojetí, množstvím církevních staveb i celkovou uvolněnou atmosférou.

Poslední den v Uteně byl nabitý. Ráno proběhlo setkání se zastupiteli a bývalým starostou Petrasem Galiauskasem, který stál u počátku partnerství. Shledání po tak dlouhých letech bylo nejen pro něho, ale i pro místostarostu Zdeňka Mráze velmi emotivní. Následovala návštěva společnosti Utenos trikotažas, která je proslulá textilní výrobou. Zavítali jsme do historického muzea, moderní veřejné knihovny A. ir M. Miškiniai, kulturního domu a kreativního centra Taurapilis i na sportovní stadion Utenis. Ve všech zařízeních se delegaci dostalo vřelého přijetí, prohlídky se nesly v přátelském duchu a byla možnost domluvit kroky další spolupráce. Návštěva jednotlivých institucí a samotného města dokazuje, jak rychle a úspěšně se Utena rozvíjí.

V uplynulých letech Litevci často přijížděli do Třeboně s tím, že se u nás chtějí co nejvíce naučit a inspirovat. Evropská unie Litvu vnímala jako zaostalý region, a tak jí byly dány k dispozici dotační prostředky ve velkých objemech. Politici, podnikatelé i občané jich důsledně využívali jak k cestování a poznávání Evropy i světa za jejími hranicemi, tak k budování dopravní  infrastruktury a občanské vybavenosti na všech úrovních. Litva se začala rychle rozvíjet a vyspěla. Dnes můžeme s jen mírnou nadsázkou konstatovat, že Češi se v mnohém mají co učit od Litevců.

Partnerství s Utenou se za léta spolupráce vyvinulo v krásné a upřímné přátelství, které se každým dalším setkáním prohlubuje. Společně strávené chvíle s litevskými přáteli jen potvrdily, jak velké je pouto mezi oběma městy.

«Související odkazy

Partnerství