Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Fulltextové hledání

06. 12. 2017

Výsledky fóra Zdravého města 2017 Třeboň

Už pošesté se 9. října 2017 v třeboňské Besedě konalo Fórum Zdravého města Třeboň. U stolů, které reprezentují okruhy života ve městě, se každý účastník může vyjádřit k prioritám, jimiž se má město v následujícím období zabývat. Cílem je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města. Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých měst ČR od roku 1994. Fórum probíhá jednou ročně v desítkách míst České republiky. Pravidla a celý postup je nastaven přesně v souladu s doporučením národní sítě.  
Do Besedy přišlo zhruba 70 diskutujících. Z jejich debaty vzešly priority, které byly následně zařazeny do ověřovací ankety.
Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, městské knihovně, na poště a na webu města. Smyslem ankety je ověřit témata vybraná při fóru a zjistit, která vidí občané jako nejdůležitější. Zájemci se mohli vyjádřit do 3. listopadu.  
Celkem bylo shromážděno 267 anketních lístků (9 lístků bylo vyhodnoceno jako neplatných z důvodu zaškrtnutí více možností – pravidla povolují maximálně dvě zaškrtnuté priority).
Mezi tak zvaně ověřené se dostalo těchto osm priorit: rozšířit spektrum odborných lékařů, zřídit sportovně relaxační zónu u internátu (pergola, ohniště, lavičky, apod.), řešit problematiku cyklistů, zajistit možnosti studentských slev (kino, divadlo, apod.), více podporovat mladé rodiny s postiženými dětmi, vybudovat více veřejných WC, rozšířit kamerový systém, vybudování tras pro in-line bruslení. Každé téma dostane svého garanta. Výsledky fóra jsou předloženy zastupitelstvu města. Starostka Terezie Jenisová shrnuje: „Občané opět prokázali, že mají o své město živý zájem. Priority z fóra, které následně ověřila anketa, zrcadlí pestrý život města Třeboně a někdy drobnější, jindy větší problémy s ním spojené. Třeboň je komfortním a atraktivním místem pro své obyvatele
i návštěvníky města. Právě s jeho velkou návštěvností zejména po čas sezóny jsou spojeny četné priority z fóra. Některé požadavky - jako třeba problematiku nedostatku lékařů, resp. požadavek rozšířit spektrum odborných lékařů - můžeme řešit jen stěží. Na vině je nedokonalý systém zdravotní péče, s jehož správným a efektivním nastavením bojují zatím bezúspěšně všechny polistopadové vlády. Letošní fórum prokázalo velký zájem mladé generace. Vítězná priorita – zřídit sportovně relaxační zónu u internátu – se plně potkává s naším záměrem, který v dané lokalitě máme. Pracovat samozřejmě budeme na řešení všech ověřených priorit.“                  
Zpětnou vazbou jsou i tak zvané pocitové mapy. Přináší možnost zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které bydlí. Pocitová mapa Třeboně vznikla během Fóra Zdravého města 2017. Z výsledků jsou patné následující závěry: největší dopravní nebezpečí je vnímáno po celé hlavní trase centrem města, tj. počínaje ulicí Táboristká až směrem Na Kopeček. Dále je jako velmi nebezpečný vnímán přechod pro chodce přes silnici I/34 ulicí Daskabát. Největší nebezpečí kriminality lidé vnímají v okolí vlakového nádraží. Termín „tady to nežije“ byl zaznamenán zejména v blízkosti středních škol a v městské části Na Kopečku. Naopak jako místo s příjemným prostředím byla lokalizována oblast Lázní Aurora, zámecký park a pláž rybníka Svět. Jakou zanedbanou oblast přítomní označovali nejčastěji oblast vlakového nádraží a přilehlého okolí.

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Pikna Jánská
tel.: 384 342 120
petra.pikna.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství