Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Fulltextové hledání

25. 09. 2017

Třeboň má nového zahraničního partnera

V sobotu 16. září zpečetilo město Třeboň v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni partnerství s bavorským zemským okresem Freyung-Grafenau. Dohodu o spolupráci podepsala starostka Terezie Jenisová a okresní rada Sebastian Gruber. V dohodě obě strany vyjadřují svůj souhlas, že budou udržovat a posilovat partnerské vztahy, budou rozvíjet spolupráci nejen na politické úrovni, ale také na úrovni místních institucí, spolků a organizací a podporovat přátelské vztahy ve všech oblastech veřejného i soukromého života. Spolupráce bude probíhat v oblasti veřejné správy, vzdělávání a vědy, kultury, umění a náboženského života, sportu a v oblasti sociálních služeb a regionálního rozvoje.

S okresem Freyung-Grafenau spolupracuje město Třeboň již od konce roku 2014. První návštěva zástupců okresu na radnici v Třeboni byla motivována zájmem spolupracovat s Třeboní. Spolupráce se dle jejich představ měla nejprve uskutečňovat na úrovni obyvatel, spolků, měly být mapovány společné body, o které by se případné budoucí partnerství mohlo opírat.

V průběhu tří let se obě strany intenzivně snažily budovat spolupráci, probíhaly pracovní schůzky zástupců úřadu (kancelář starosty a odbor kultury a cestovního ruchu), škol, při různých příležitostech se setkávaly kulturní a sportovní spolky z okresu Freyung-Grafenau i Třeboně. Dosavadní největší společnou akcí bylo pořádání mezinárodního Fotbalového turnaje mládeže Dunaj-Vltava 2017.

Významným posunem na cestě k partnerství bylo první setkání třeboňského vedení s okresním radou zemského okresu Freyung-Grafenau Sebastianem Gruberem v září 2016 v Třeboni. Obě strany se shodly na tom, že má smysl pokračovat v dobře rozběhnuté spolupráci a směřovat ji k oficiálnímu stvrzení partnerství.

Zastupitelstvo města Třeboně schválilo uzavření dohody o partnerství na svém jednání dne 26. června 2017 a okresní zastupitelstvo zemského okresu Freyung-Grafenau na svém zasedání dne 31. července 2017.

Slavnostního aktu podpisu partnerské smlouvy 16. září se za německou stranu zúčastnili zástupci okresního zastupitelstva zemského okresu Freyung-Grafenau, zástupci spolků a zemského úřadu. Za českou stranu bylo přítomno vedení města Třeboně, dále zástupci z řad rady a zastupitelstva města, Slatinných lázní Třeboň a městského úřadu. Mezi hosty byl také místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pan Jan Bartošek, který má k Bavorsku velmi blízko díky osobě prezidentky bavorského zemského sněmu paní Barbary Stamm. Pozvání do Třeboně přijal i zástupce Ministerstva zahraničních věcí pan Zdeněk Lyčka, který se před čtyřmi roky jako tehdejší velvyslanec ČR v Dánsku snažil o obnovu partnerství Třeboně s dánským Horsensem, které bylo z dánské strany ukončeno v roce 2007 z důvodu reformy veřejné správy. Obnova se sice nezdařila, ale tak měl Zdeněk Lyčka právě v tuto chvíli možnost předat pomyslnou štafetu dalšímu partnerovi.

Starostka Terezie Jenisová předala Sebastianu Gruberovi znak města Třeboně a také víno přátelství, které vzniklo iniciativou čtyř moravských vinařů ze čtyř odrůd vína a které symbolizuje čtyři partnery Třeboně. Z rukou Sebastiana Grubera převzala dar v podobě skleněného kruhu přátelství. Ve svém projevu starostka mj. zmínila: „Tento slavnostní akt se ne náhodou odehrává v Domě Štěpánka Netolického. Na místě, které je symbolem bohaté a slavné rožmberské historie města Třeboně, jež natrvalo poznamenala její podobu a učinila z ní žádanou „nevěstu“. Věřím, že právě zde více než kde jinde si všichni uvědomujeme, jak důležitá je historie pro budoucnost každého města, země či národa. Ta společná česko-německá, resp. Bavorská, je velmi dlouhá, pestrá a nikoli bezbolestná. Na to nejlepší z ní máme dnes šanci navázat a společně toto proměnit ku prospěchu města Třeboně a okresu Freyung-Grafenau. Vždyť máme tolik společného… Spojují nás společná mentalita, silné kulturní vazby, osobní vztahy, rodiny."

Příjemnou atmosféru při podpisu dohody dotvořilo hudební vystoupení žákyň třeboňského gymnázia, Terezy Janečkové (flétna) a Dany Krynické (housle).

Okres Freyung-Grafenau se tak po rakouském Schremsu, litevské Uteně a švýcarském Interlakenu stává čtvrtým partnerským místem Třeboně.

K podpisu dohody na německé straně dojde v sobotu 11. listopadu ve Freyungu.

 

Kontakt

Spojovatelka:

Telefon: 384 342 111
další kontakty...

Sekretariát starosty:

tel.: 384 342 115

Starosta:

+PaedDr. Jan Váňa
tel.: 384 342 115
starosta@mesto-trebon.cz

Místostarostka:

+Ing. Jana Grammetbauerová
tel.: 384 342 113
jana.grammetbauerova@mesto-trebon.cz

Místostarosta:

+Mgr. Petr Werner
tel.: 384 342 114
petr.werner@mesto-trebon.cz

Tajemnice:

+Ing. Petra Pikna Jánská
tel.: 384 342 120
petra.pikna.janska@mesto-trebon.cz

Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

Datová schránka:

4cbbvj4

Elektronická podání:

e-podatelna

Běžná korespondence:

posta@mesto-trebon.cz

www.mesto-trebon.cz

Okres: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský

Partnerství