Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Tiskové zprávy

23. 11. 2015

Ověřovací anketa ukázala, co Třeboňáci chtějí

V úterý 3. listopadu se v Kulturním a společenském centru Beseda konalo čtvrté Fórum Zdravého města Třeboň. Fórum je jedním z nástrojů, kterým Zdravá města zapojují obyvatele do veřejného dění. Nabízí deset tematických okruhů života ve městě, v nichž jsou určovány „top priority“.

Do Besedy přišlo téměř 100 diskutujících. Z jejich debaty vzešlo 20 priorit, které byly následně zařazeny do takzvané ověřovací ankety. Anketní lístky byly dostupné na podatelně městského úřadu, v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí, městské knihovně, na poště a na webu města. Celkem se sešlo 231 lístků (6 z nich bylo neplatných).

Ověřovací anketa potvrdila těchto 5 priorit:

•    Zřízení nové polikliniky
•    Vybudování nové zastřešené ledové plochy
•    Sociální služby pro handicapované (např. sociálně-terapeutické dílny)
•    Realizace cyklostezky na Rožmberk podél Zlaté stoky (IN- line kvalita)
•    Zřízení senior taxi

„Výsledek letošního Fóra Zdravého města Třeboň není nikterak překvapující. První pozici obsadila třeboňská poliklinika v Klofáčově ulici. Na její neutěšený stav obyvatelé Třeboně poukazují opakovaně.“, říká starostka města Terezie Jenisová a k jednotlivým prioritám dodává: „Objekt nepatří městu, je v soukromých rukou. Obce nemohou investovat do soukromého majetku. Zhruba před čtyřmi lety město majitele zařízení oslovilo s nabídkou pomoci při získání dotací na opravu či rekonstrukci. Nabídka je stále platná. V případě zřízení nové polikliniky je zde i možný prostor pro iniciativy dalších soukromých investorů. Každý ovšem musí počítat mimo jiné s pravidly pojišťoven i případným nezájmem lékařů o přesun praxe. Překvapením není ani požadavek vybudovat novou zastřešenou ledovou plochu. Tato záležitost je průběžně v řešení. Sociální služby pro handicapované jsou již součástí komunitního plánu, kde jsou navázány na nově vzniklé chráněné bydlení. Sloužit by měly nejen klientkám chráněného bydlení, ale i dalším obyvatelům Třeboně s těmito potřebami. Cyklostezka směrem na Rožmberk je v dlouhodobém plánu města. Pro příští rok se počítá s dalším úsekem stezky směrem na Novou a Starou Hlínu. Stejně jako v případě cyklostezky na Rožmberk i zde hrají roli složité majetkové vztahy. V případě žádosti o dotaci musí být otázka vlastnictví pozemků nejprve dořešena. Služba senior taxi ve městech funguje většinou na základě nabídky provozovatelů taxislužby, případně její provoz zajišťuje, nebo hradí silná soukromá firma, nikoli samo město. Dobrou zprávou pro občany Třeboně je, že ve městě bude i v příštím roce dále v určitě míře zachována bezplatná veřejná doprava dotovaná městem. Všemi zmíněnými prioritami se bude město v rámci svých možností zabývat.“

Děkujeme všem, kteří se ankety Fóra Zdravého města Třeboň zúčastnili!

«Související odkazy

Partnerství