Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2014

15. 12. 2014

Tisková zpráva po 4. jednání rady města

Z jednání rady města dne 3. prosince 2014:
Autobusová linka zdarma

Také pro rok 2015 město Třeboň zajistí především pro potřeby občanů bydlících v Třeboni a přilehlých místních částech provoz autobusových linek č. 340 300 a č. 320 430 zdarma. Podle smluv bude jízdné hrazeno městem Třeboň dle přesné evidence. Evidenci vede dopravce na základě vydaných jízdenek a odpočtů z elektronických strojků. Cestující obdrží jízdenku, cenu jízdného však neuhradí.

Příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu

Rada schválila poskytnutí finančního příspěvku v oblasti tělovýchovy a sportu na jednorázovou akci žadatele Hokej Třeboň, o. s. s názvem Vánoční lední rej ve výši
12 000 Kč. Dále podpořila částkou 10 000 Kč Vánoční Fitness Cup 2014 organizátora SK Powerbulls Třeboň.

Odměny pro trenéry

Více jak 105 000 Kč bude na základě rozhodnutí rady města vyplaceno jako příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a  mládeží za rok 2014. Finance budou vyplaceny takto: TJ Slovan Břilice - 30 999 Kč, SK Boxing Třeboň - 9 457 Kč, Hokej Třeboň, o. s. - 18 809 Kč, Junák - 19 019 Kč, Asociace Tom Zálesáci - 26 717 Kč. Příspěvky nad 50 000 musí schválit zastupitelstvo města.

Zveřejnění záměru nájmu sportovního areálu

Radní schválili zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor prostřednictvím společnosti Technické služby Třeboň s.r.o. Předmětem nájmu jsou prostory ve Sportovním areálu Hliník. Konkrétně jde o krytou tribunu, WC, kabinu pro 22 hráčů, včetně sprch a WC, skladovací prostory pro údržbovou techniku a materiál a prodej rychlého občerstvení. Cena činí 3 000 Kč za měsíc. Náklady související s provozem nebytových prostor budou hrazeny nájemcem.

Nájemné v obecních bytech  

Informaci o vývoji dopadu nového občanského zákoníku na bytový fond v majetku města vzala rada města na vědomí. Současně rozhodla o zvýšení nájemného v nájemních bytech města Třeboně o zákonem stanovených 20% .U nově uzavíraných smluv bude měsíční nájemné, které není stanoveno usnesením rady města, ve výši 43,56 Kč/m2.  Město Třeboň má stanovenou výši nájmu za m2 v rozpětí 8,25 až 110 Kč. Největší počet bytových jednotek je s výší nájemného 35,30 za m2 a 31,77 za m2. Jedná se o dříve regulované nájemné. K 1. 1. 2011 je již možné v těchto bytech uplatňovat smluvní nájemné, k čemuž město Třeboň nepřistoupilo.

Nebytové prostory

Zveřejnění záměru nájmu nebytových prostor v prvním podlaží budovy čp. 106/II, Palackého náměstí schválila rada.  Nájemné   bude   stanoveno   ve  výši  1 500 Kč/m2/rok a bude každoročně valorizováno o míru inflace na předcházející rok. Náklady na služby související s užíváním nebytových prostor bude hradit nájemce. Prostory měla doposud pronajaté společnost E System s.r.o.

Zpevněné plochy v areálu TS

Při dokončení stavby opravárenské haly v areálu technických služeb v Rybářské ulici, jejímž investorem byly Technické služby Třeboň, s.r.o., vyvstala potřeba zajistit příjezd ze stávající zpevněné plochy k hale. Aby bylo možné opravárenskou halu užívat, zajistily Technické služby Třeboň s.r.o. realizaci této stavby vlastními kapacitami. S ohledem na skutečnost, že rekonstrukce administrativní budovy technických služeb byla z rozpočtu města realizována za nižší cenu, bude výstavba výše zmíněné plochy zaplacena z těchto ušetřených prostředků. Jde o částku ve výši 497 000 Kč. Investice bude zařazena do majetku města Třeboň.    

«Související odkazy

Partnerství