Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Rok 2014

01. 12. 2014

Tisková zpráva po 3. jednání rady města

Z jednání rady města 26. listopadu 2014:
Podnájem rybníků

Rada města nesouhlasí s dalším podnájmem rybníků Zadní Kouty, Stupský, Paďourek, Vítek Malý, Bílá Hlina, Říznutý, Thierov, Smíchov, Hraniční a Šimanov. Radní rozhodli vyzvat společnost Rybářství Třeboň Hld. a.s., aby ukončila v nejkratší možné době podnájemní smlouvu s Českým rybářským svazem.

Návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu města Třeboně předložila rada města zastupitelům na jednání dne 15. prosince 2015 (informovat budeme v příštím čísle). Návrh vycházel z předpokladu příjmů ve výši 302 185 870 Kč a výdajů ve výši 316 644 371 Kč. V roce 2015 město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů a půjček ve výši 11 640 980 Kč. Schodek rozpočtu bude kryt přebytkem hospodaření minulých let ve výši 26 100 481 Kč.

Změna sídla TS

Rada města v působnosti Valné hromady společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o. schválila změnu sídla společnosti na adresu Rybářská 811, Třeboň. Na této adrese se nachází nová správní budova technických služeb a jsou zde již přestěhovány všechny provozy. V Novohradské ulici zůstávají prozatím sklady sypkých materiálů, garáže pro sezonní techniku, mycí rampa a kotec pro nalezená zvířata. Prostory jsou monitorovány.

«Související odkazy

Partnerství