Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

30. 07. 2020

Volný nájemní byt z majetku města v Třeboni

Radní města Třeboně schválili zveřejnění nájmu bytu o velikosti 1+0 (34,8 m2) v ulici Daskabát č.p. 45/II a to formou obálkové metody. Minimální cena pro nabídky byla stanovena na 64 Kč/m2/měsíc. Byt byl zrekonstruován. Byla provedena injektáž a sanace vlhkého zdiva a další opravy v celkové výši 128 tis. Kč.

Uchazečem o tento byt může být každý občan s bydlištěm v Třeboni a místních částech nebo se stálým pracovním místem v této lokalitě po dobu minimálně 6 měsíců. Před uzavřením nájemní smlouvy bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů. Nájem bytu bude zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce.

„Byt bude pronajat tomu zájemci, který předloží nejvyšší nabídku. Nabídky budou posouzeny komisí, která byla jmenována radou města,“ doplnila zprávu místostarostka Jana Grammetbauerová.

«Související odkazy

Partnerství