Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 04. 02. 2021

Ledax opouští prostory DPS v Třeboni

 

Město Třeboň obdrželo výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v ulici Chelčického č.p. 2/II. Firma Ledax, která tyto prostory v budově Domu s pečovatelskou službou tzv. DPS 2 obývala, ukončí nájem koncem března tohoto roku. Sídlo tohoto poskytovatele sociálních služeb se k datu 1. 3. 2021 přesune na adresu Táboritská 1288.

 

Město prostory v DPS 2 předělá na byt a rozšíří tím nabídku seniorského bydlení v Třeboni. „Rozhodli jsme se tyto prostory dále nepronajímat jako nebytové. Z městského rozpočtu uvolníme částku na rekonstrukci prostor, čímž uspokojíme další žadatele o seniorské bydlení.“ upřesnila informaci o záměru města místostarostka Ing. Jana Grammetbauerová.

 

Vyvěšeno: 04. 02. 2021

Třeboň má schválený rozpočet pro tento rok a rozpočtový výhled

Na prvním letošním zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města Třeboně pro rok 2021. Návrh Rozpočtu města Třeboně na tento rok byl sestaven v návaznosti na platný Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020-2022 a vychází z předpokladu příjmů ve výši 339.905.931 Kč a výdajů ve výši 452.799.447 Kč. Rozdíl bude financován zůstatkem z minulého roku.

„Město Třeboň a jeho vedení má k dispozici řadu věcí, plánů, požadavků a příslibů  občanům, které chce postupně splnit. Složitě se hledají priority, které lze finančně naplnit do podoby finančního plánu, kterým je rozpočet města na kalendářní rok. Obzvláště složité bylo sestavování rozpočtu na tento rok. Bylo mnoho neznámých položek obzvlášť na straně daňových příjmů. Stát zrušil superhrubou mzdu, což bez kompenzace obcím v případě Třeboně znamená výpadek více než 10 mil. Kč. O kompenzacích se rozhodlo na samém závěru roku. Vlivem propadu daňových příjmů jsme přišli o cca 15 mil. Kč díky částečným kompenzacím, jinak by se jednalo o propad 25 mil. Kč. Tomu jsme samozřejmě museli přizpůsobit náš rozpočet a na rozdíl od státu sáhnout na vlastní běžné i provozní výdaje. Nekrátili jsme provozní výdaje škol, dotace pro sport, kulturu ani pro sociální oblast a zachovali téměř stejnou výši finančních financí na údržbu města. Z největších investic na letošek plánujeme dostavět wellness u lázní Aurora, započneme výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Branné a nezapomeneme ani na ulice, stezky a veřejná prostranství.“ doplnil informace k rozpočtu na tento rok starosta města PaedDr. Jan Váňa.

Krom rozpočtu na tento rok schválilo zastupitelstvo rovněž střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 – 24.

Vyvěšeno: 04. 02. 2021

Město Třeboň zřídí lázeňský investiční fond

Zastupitelé města Třeboně na svém prvním lednovém zasedání projednali a schválili zřízení a statut nového peněžního fondu města s názvem Lázeňský investiční fond. Tento fond bude účelový, což znamená, že jeho použití bude možné pouze za účelem financování investičních (kapitálových) výdajů do nemovitého majetku pronajatého na základě smlouvy uzavřené mezi městem Třeboň a společností Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (SLT). Zároveň bude možné z fondu pořizovat nový nemovitý majetek určený k pronájmu společnosti SLT. Tyto investice mohou být realizovány jak městem, tak společností SLT v souladu s rozhodnutím orgánů města či valné hromady společnosti. Rovněž bude možné z fondu financovat investiční výdaje na pořízení či technické zhodnocení majetku, který před zřízením fondu financovala společnost SLT.

Zdrojem fondu daného rozpočtového roku bude pohyblivá složka nájemného z nemovitého majetku pronajatého společnosti SLT. Dále mohou být zdrojem fondu převody finančních prostředků z rozpočtu města dle rozhodnutí zastupitelstva města, podíl na zisku společnosti SLT dle rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku, zůstatky fondu z předchozího rozpočtového roku a úroky z běžného účtu, na kterém budou finanční prostředky vedeny.

Vyvěšeno: 25. 01. 2021

Časopis POVZBUZENÍ

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-04.pdf

Vyvěšeno: 25. 01. 2021

Časopis POVZBUZENÍ

Elektronický časopis Povzbuzení, v němž nejen senioři, ale i jejich opatrovníci a ošetřující, rodinní příslušníci i přátelé najdou nejen slova naděje a útěchy, ale také spoustu zajímavostí, tipů, rad, aktivit, receptů. Časopis je pro všechny zdarma, vychází pouze elektronicky a má pomoci v těchto pro všechny nelehkých dnech. 

Přiložený soubor: Povzbuzeni-2021-03.pdf

«Související odkazy

Partnerství