Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Aktuality města

Vyvěšeno: 29. 09. 2020

Výluky na trati 226 Č. Velenice - Veselí n. L. v měsíci říjnu

Informujeme Vás, že v říjnu 2020 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 226 České Velenice - Veselí nad Lužnicí. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Výlukový jízdní řád v příloze.

Přiložený soubor: VJR226.pdf

Vyvěšeno: 29. 09. 2020

Prodej dřevní hmoty vzniklé kácením stromů na pozemcích města Třeboně

Město nabízí k prodeji dřevní hmotu vzniklou kácením stromů na pozemcích ve vlastnictví města. Dřevní hmota je dočasně uložena v bývalém areálu Technických služeb Třeboň s.r.o. (ul. Novohradská). Jedná se o dvě hráně, přičemž hráň č. 1 tvoří směs listnatého a jehličnatého palivového dřeva s největším procentuálním zastoupením zeravů, méně pak lípy, jasanu, akátu a třešně o celkové výměře 5 prm. Toto dřevo vzniklo kácením na hřbitově sv. Alžběty v rámci revitalizace zeleně. Hráň č. 2 tvoří směs listnatého a jehličnatého dřeva s největším podílem jasanu, olše, méně pak borovice, břízy a lípy o celkové výměře 13 prm.
Prodej dřevní hmoty se uskuteční formou obálkové soutěže, přičemž minimální cena za 1 prm je stanovena na 100,00 Kč/prm bez DPH (sazba 15 %). Je možné podat nabídku jak na jednu hráň, tak na obě hráně současně. Oznámení, ve kterém naleznete všechny potřebné informace k podání nabídky, je zveřejněno na úřední desce města. Případné další informace o prodeji poskytne Ing. Jůzová přes e-mail: martina.juzova@mesto-trebon.cz nebo tel. 384 342 140.

Přiložený soubor: Prodej-dreva.pdf

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Nový chodník v ulici Sportovní v Třeboni

Radní města Třeboně projednali podklady k výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Chodník v ulici Sportovní“. Jedná se o stavební úpravy chodníku na západní straně ulice v délce 220 m. Stávající chodník se rozebere a nový bude vyasfaltován v šířce o metr užší na výslednou šířku 2 m. Zúžení o jeden metr bude využito na pruh pro podélné parkovací stání. Celá akce bude vyžadovat investici 2,25 mil. Kč z rozpočtu města.

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Modernizace sportovního areálu v Třeboni

Rozhodnutím rady města Třeboně se pronajme pozemek o výměře necelých 4,5 tis. m2 pro účely realizace projektu tělovýchovné jednoty Jiskra. Jedná se o modernizaci sportovního areálu, v rámci které se vybuduje sportovní plocha pro plážové sporty, konkrétně beach volejbal a beach házenou. Dále vzniknou tři nové tenisové kurty, které se napojí na stávající zázemí tenisového klubu. Tímto napojením se navýší počet kurtů na 8 a bude možné pořádat zde tenisové turnaje většího rozsahu. Pro zajištění financování tohoto projektu podá TJ Jiskra žádost o dotační podporu z programu Národní sportovní agentury. Pronájem se sjednává na dobu určitou patnácti let s podmínkou, že nezíská-li Jiskra dotaci, zanikne platnost pronájmu.

Vyvěšeno: 25. 09. 2020

Konec poplatku za komunální odpad v Třeboni

Zastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č.3/2020, kterou se zrušuje předchozí vyhláška č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tímto krokem bude zrušen místní poplatek za komunální odpad pro všechny povinné poplatníky. Účinnost vyhlášky nastane patnáctým dnem od vyhlášení zrušující vyhlášky, která byla vyvěšena 23.09.2020.

«Související odkazy

Partnerství