Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Zprávy o poskytnutých informacích

Vyvěšeno: 18. 01. 2021

Informace o evidenci loveckých lístků

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, týkající se evidence loveckých lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti za období let 2010 – 2020.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.01.2021.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 13. 01. 2021

Informace k dodatku smlouvy Slatinné Lázně Třeboň s.r.o.

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, když obsahem žádosti je poskytnutí informací ve věci uzavření Dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 22.12.2016 mezi městem Třeboň a spol. Slatinné lázně Třeboň s.r.o.

Přiložený soubor: 04-01-21.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 29. 12. 2020

Poskytnutí informace v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku v k. ú. Třeboň

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací v souvislosti se započatými stavebními pracemi na pozemku p. č. 4673 k. ú. Třeboň.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-28.12.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 18. 12. 2020

Informace k rodinnému domu

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí informací, které se týkají rodinného domu č. p. 157 v k.ú. a obci Domanín.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-18.12.2020.pdf

[Více]
Vyvěšeno: 24. 11. 2020

Informace o poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, spočívající v poskytnutí kopie rozhodnutí či souhlasu opravňujícího k provedení stavby.

Přiložený soubor: Obsah-zadosti-odpovedi-24.11.2020.pdf

[Více]

«Související odkazy

Partnerství