Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Výpis z evidenční karty řidiče

Vyřizuje: odbor dopravy

Výpis z evidenční karty řidiče slouží k výdeji dat z registru řidičů nebo výpis údajů z registru řidičů.

Právní postup vyřízení je určen: Zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

podat písemnou žádost má právo:

  1. fyzická osoba, pokud jde o údaje o ní vedené,
  2. fyzická nebo právnická osoba (FO, PO) na základě písemného souhlasu osoby, o jejíž údaje FO nebo PO žádá, ověřeného příslušným orgánem.

Žádosti o výpis z evidenční karty řidiče je nutno podat na příslušném odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo magistrátu města na území ČR.

V této chvíli není pro podání žádosti předepsán žádný tiskopis.

Lhůta pro vyřízení žádosti je stanovena na třicet kalendářních dnů od podání žádosti o výpis.

Poplatek za výpis z evidenční karty řidiče: 15 Kč za každou započatou stranu.

 

«Související odkazy

Partnerství