Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Stavební úřad

Vyvěšeno: 07. 05. 2021

Vyrozumění o pokračování řízení - Dodatečné povolení stavby Dešťová kanalizace Třeboň

Přiložený soubor: 1435-7290-Vyrozumeni-pokr.rizeni-dodat.stav.povoleni-VV.pdf

Vyvěšeno: 21. 04. 2021

VV - Zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Staňkov

Přiložený soubor: VV-zverejneni-zpravy-o-uplatnovani-UP-Stankov.pdf

Vyvěšeno: 16. 04. 2021

VV - Konání veřejného projednání o návrhu změny č. 4 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3

Přiložený soubor: VV-verejne-projednani-zmeny-c4-RP-BM3-deska.pdf

Vyvěšeno: 12. 04. 2021

VV - Nový termín konání opakovaného veřejného projednání Změny č. 2 Územního plánu Nová Ves nad Lužnicí

Přiložený soubor: VV-ZM2-UP-Nova-Ves-n.-Luz.-opakovane-verejne-projednani-2-termin.pdf

Vyvěšeno: 08. 04. 2021

Veřejná vyhláška - konání opakovaného veřejného projednání Změny č.1 územního plánu Lužnice

Přiložený soubor: VV-ZM-c1-UP-Luznice-opakovane-VP.pdf

«Související odkazy

Partnerství