Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Státní správa lesů a nakládání s reprodukčním materiálem

 • Vyrozumění o těžbě dřeva
 • Vyrozumění o těžbě dřeva tabulkově
 • Žádost o závazné stanovisko - souhlas s využitím lesního pozemku
 • Žádost o závazné stanovisko - souhlas s využitím území do 50 m od lesa
 • Žádost o rozhodnutí v pochybnostech
 • Žádost o odnětí/omezení pozemků určených pro plnění funkcí lesa
 • Žádost o povolení výjimky ze zákazu provádět těžbu mýtní úmyslnou v lesních porostech mladších 80 let
 • Žádost o udělení licence OLH
 • Žádost o prodloužení licence OLH
 • Žádost o prodloužení lhůty zalesnění
 • Lesní hospodářská evidence *pdf; *doc
 • Žádost o prohlášení pozemku za les
 • Žádost o dělení lesního pozemku

«Související odkazy

Partnerství