Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Ochrana zemědělského půdního fondu

Žádost o vydání závazného stanoviska/rozhodnutí k trvalému/dočasnému odnětí půdy ze ZPF.

Žádost o vydání rozhodnutí v pochybnostech o ZPF.

Žádost o souhlas s uložením sedimentů z rybníků a vodních toků na ZPF.

Oznámení o zahájení stavby na pozemku ZPF.

«Související odkazy

Partnerství