Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

30. jednání ZM Třeboně (27. 1. 2014)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtové opatření provedená radou města v období od 5.12.2013 do 15.1.2013
 • 4Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity
 • 5Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014
 • 6Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu
 • 7Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi - uzavření smlouvy
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51m² v k. ú. Třeboň
 • 9Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. ST 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a přípojek, vše v k. ú. Přeseka.
 • 10Prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m² a části p. č. kn 160/4 o výměře 174 m² vše v k. ú. Branná
 • 11Prodej části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře 151 m² v k. ú. Třeboň
 • 12Věcné břemeno - pozemek p. č. KN 2434/21 v k. ú. Třeboň
 • 13Věcné břemeno - pozemek p. č. KN 4531 v k. ú. Branná
 • 14Prodej BJ č. 1229/5 vč. podílu na společných částech budovy a na p. č. KN 1087/11 vše v k. ú. Třeboň
 • 15Veřejné dražby - informace
 • 16Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z programu regenerace památkové rezervace Třeboň
 • 17Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni - přijetí dotace z ROP Jihozápad
 • 18Informace o protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti provedené odborem kontroly veřejné správy ministerstva vnitra u města Třeboň
 • 19Aktualizovaný plán rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014.
 • 20Informace o abdikaci Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně.
 • 21Pověření Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst České republiky
 • 22Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 03:07, délka: 06:30Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 09:37, délka: 26:05Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
  • začátek: 10:03, délka: 25:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

 3. začátek: 35:42, délka: 02:00Rozpočtové opatření provedená radou města v období od 5.12.2013 do 15.1.2013
  • začátek: 36:46, délka: 00:56Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

 4. začátek: 37:42, délka: 01:55Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity
 5. začátek: 39:37, délka: 33:41Požadavek klubu zastupitelů ODS - změny v rozpočtu města na rok 2014
  • začátek: 41:03, délka: 29:40Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h10:43, délka: 02:35Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 1h13:18, délka: 37:22Rozpočtové opatření č. 2 - úpravy schváleného rozpočtu
  • začátek: 1h22:30, délka: 21:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Mráz Zdeněk; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h43:53, délka: 06:47Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 1h50:40, délka: 20:04Poskytnutí finančního příspěvku na Třeboňskou lázeňskou televizi - uzavření smlouvy
 8. začátek: 2h10:44, délka: 03:47Záměr prodeje pozemku p. č. KN st. 116/2 o výměře 51 m², p. č. KN 1640/2 o výměře 34 m² v k. ú. Břilice a p. č. KN 2529/3 o výměře 51m² v k. ú. Třeboň
 9. začátek: 2h14:31, délka: 04:30Záměr prodeje budovy bez čp., p. č. ST 84 o výměře 16 m², vtl plynovodu, stl plynovodu a přípojek, vše v k. ú. Přeseka.
 10. začátek: 2h19:01, délka: 04:53Prodej části pozemku p. č. KN 160/1 o výměře 39 m² a části p. č. kn 160/4 o výměře 174 m² vše v k. ú. Branná
 11. začátek: 2h23:54, délka: 02:20Prodej části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře 151 m² v k. ú. Třeboň
 12. začátek: 2h26:14, délka: 02:09Věcné břemeno - pozemek p. č. KN 2434/21 v k. ú. Třeboň
 13. začátek: 2h28:23, délka: 02:04Věcné břemeno - pozemek p. č. KN 4531 v k. ú. Branná
 14. začátek: 2h30:27, délka: 02:37Prodej BJ č. 1229/5 vč. podílu na společných částech budovy a na p. č. KN 1087/11 vše v k. ú. Třeboň
 15. začátek: 2h33:04, délka: 05:24Veřejné dražby - informace
  • začátek: 2h35:28, délka: 03:00Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.

 16. začátek: 2h38:28, délka: 02:42Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2014 z programu regenerace památkové rezervace Třeboň
 17. začátek: 2h41:10, délka: 21:00Zachování kulturního a historického dědictví v domě Štěpánka Netolického v Třeboni - přijetí dotace z ROP Jihozápad
 18. začátek: 3h02:10, délka: 18:27Informace o protokolu z kontroly výkonu samostatné působnosti provedené odborem kontroly veřejné správy ministerstva vnitra u města Třeboň
 19. začátek: 3h20:37, délka: 06:23Aktualizovaný plán rodinné politiky města Třeboně pro rok 2014.
 20. začátek: 3h27:00, délka: 15:20Informace o abdikaci Jiřího Houdka na pozici starosty města Třeboně.
  • začátek: 3h39:01, délka: 03:19Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.

 21. začátek: 3h42:20, délka: 19:41Pověření Jiřího Houdka zastupovat město Třeboň ve Sdružení lázeňských míst České republiky
  • začátek: 3h45:06, délka: 14:08Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 3h59:14, délka: 02:47Návrh usnesení a hlasování
 22. začátek: 4h02:01, délka: -4h-2:-1Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství