Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 25. 2. 2019 (25. 2. 2019)

 • 1Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 22.01.2019 – 05.02.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 • 4Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/4, p. č. KN 1814/9, p. č. KN 1814/10, p. č. KN 1814/11, p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
 • 5Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 339/9, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň.
 • 6Prodej pozemku p. č. KN 4483 o výměře 51 m2 v k. ú. Třeboň
 • 7Prodej částí pozemku p. č. KN 337/1 o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. KN 334/8 o výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň
 • 8Prodej části pozemku p. č. KN 1021/2, části pozemku p. č. KN 993/1 v k. ú. Třeboň
 • 9Prodej části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň
 • 101) Prodej části pozemku p. č. KN 2202/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Třeboň 2) Nákup části pozemku p. č. KN 2202/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň
 • 11Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň
 • 12. Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu
 • 13Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
 • 14Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019
 • 15Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2019
 • 16Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň
 • 17Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň - podání žádosti o dotaci
 • 18Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o.
 • 19Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 dle § 72 stavebního zákona (tj. zrychleným způsobem)
 • 20Schválení členů a volba předsedů osadních výborů
 • 21Diskuze
 1. začátek: 08:59, délka: 03:34Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 12:33, délka: 04:10Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 16:43, délka: 00:27Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 22.01.2019 – 05.02.2019 (vč. opatření schvalovaných ZM)
 4. začátek: 17:10, délka: 09:32Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1814/4, p. č. KN 1814/9, p. č. KN 1814/10, p. č. KN 1814/11, p. č. KN 1814/26 v k. ú. Třeboň.
 5. začátek: 26:42, délka: 10:43Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/19, p. č. KN 339/9, p. č. KN 337/1 v k. ú. Třeboň.
  • začátek: 29:04, délka: 08:06Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 37:10, délka: 00:15Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 37:25, délka: 00:59Prodej pozemku p. č. KN 4483 o výměře 51 m2 v k. ú. Třeboň
 7. začátek: 38:24, délka: 02:21Prodej částí pozemku p. č. KN 337/1 o výměře 14 m2 a části pozemku p. č. KN 334/8 o výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň
 8. začátek: 40:45, délka: 01:21Prodej části pozemku p. č. KN 1021/2, části pozemku p. č. KN 993/1 v k. ú. Třeboň
 9. začátek: 42:06, délka: 00:50Prodej části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 42:56, délka: 01:041) Prodej části pozemku p. č. KN 2202/1 o výměře 70 m2 v k. ú. Třeboň 2) Nákup části pozemku p. č. KN 2202/7 o výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 44:00, délka: 01:08Prodej bytových jednotek ve střešní nástavbě domu č. p. 1015 až 1017 v ul. Svobody, Třeboň
 12. začátek: 45:08, délka: 02:47. Uzavření Darovací smlouvy na komunikaci, chodník, splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, veřejné osvětlení, zeleného pruhu včetně částí pozemků p. č. KN 3218/3, p. č. KN 3214, p. č. KN 3216 v k. ú. Třeboň dotčených stavbou komunikace, chodníku, vodohospodářské infrastruktury včetně zeleného pruhu
 13. začátek: 47:55, délka: 02:04Program poskytnutí dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019
 14. začátek: 49:59, délka: 02:51Dotace na akci hodnou zřetele - Anifilm, Mezinárodní festival animovaných filmů, Třeboň 2019
 15. začátek: 52:50, délka: 01:46Dotace na akci hodnou zřetele – mezinárodní hudební festival Třeboňská nocturna 2019
 16. začátek: 54:36, délka: 01:50Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku p. č. 2469/1, k. ú. Třeboň
 17. začátek: 56:26, délka: 01:26Stavební úpravy části MK v ulici Sídliště, Třeboň - podání žádosti o dotaci
 18. začátek: 57:52, délka: 02:38Změna zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o.
 19. začátek: 1h00:30, délka: 03:05Návrh na pořízení Změny č. 3 Regulačního plánu Třeboň - zastavitelná plocha BM3 dle § 72 stavebního zákona (tj. zrychleným způsobem)
 20. začátek: 1h03:35, délka: 04:45Schválení členů a volba předsedů osadních výborů
 21. začátek: 1h08:20, délka: -1h-8:20Diskuze

«Související odkazy

Partnerství