Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

18. jednání ZM Třeboně (3. 9. 2012)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 07.06.2012 do 22.08.2012
 • 4Volba člena finančního výboru
 • 5Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o.
 • 6Rozpočtové opatření č. 60 - daň z příjmu právnických osob za obce
 • 7Rozpočtové opatření č. 70 - daňové příjmy, příspěvek na opravy pro IKS
 • 8Rozpočtové opatření č. 83 – přesun mezi položkami
 • 9Záměr - směna podílů pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2, p. č. KN 27/15 o výměře 608 m2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2, p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2, vše v k. ú. Branná
 • 10Záměr - směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m² za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m² vše v k. ú. Třeboň
 • 11Směna pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m2 za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m2) vše v obci a k. ú. Třeboň
 • 12Záměr prodeje pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích
 • 13Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m² v k. ú. Třeboň
 • 14Záměr prodeje bytové jednotky č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň
 • 15Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“
 • 16Prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m2, p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m2, p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m2, části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m2, pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m2, pozemku p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m2 a pozemku p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m2 v k. ú. Třeboň
 • 17Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Stará Hlína
 • 18Přijetí daru od manželů Františka a Jaroslavy Hrubých
 • 19Přijetí daru od manž. Jiřího Chába a Martiny Chábové, manž. Pavla a Jany Leštinových, p. Františka Kocandy, pí Ilony Dudáčkové a pí Vladimíry Bačové
 • 20Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 90/1 o výměře 307 m2 v k. ú. Třeboň a p. č. KN 1939/12 o výměře 2 470 m2, v k. ú. Břilice do vlastnictví města Třeboně
 • 21Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1903/34 o výměře 4 814 m2 v k. ú. Břilice od ÚZSVM
 • 22Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od ÚZSVM
 • 23Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú. Břilice
 • 24Neuplatnění předkupního práva k pozemkům p. č. KN 1897/205 o výměře 231 m2, p. č. KN 1897/206 o výměře 48 m2 a p. č. KN 1897/142 o výměře 702 m2, vše v k. ú. Třeboň
 • 25Souhlas se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 4285/5 a p. č. 4285/6 v k. ú. Branná
 • 26Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II. – Holičky u St. Hlíny
 • 27Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a společností Asijské centrum – servis, s. r. o., IČ 281 28 036 (Na Kopečku 242, Třeboň)
 • 28Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012 – 2014
 • 29Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Golfový a střelecký simulátor – Beseda“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaného do 23. výzvy ROP
 • 30Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 2
 • 31Přehled o plnění rozpočtu k 30.06.2012
 • 32Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015
 • 33Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 06:48, délka: 04:32Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 2. začátek: 11:20, délka: 01:30Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 12:50, délka: 00:59Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 07.06.2012 do 22.08.2012
 4. začátek: 13:49, délka: 04:03Volba člena finančního výboru
 5. začátek: 17:52, délka: 11:13Vyhlášení záměru prodeje Autokempu Třeboňský ráj, s. r. o.
  • začátek: 21:40, délka: 03:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Houdek Jiří, Ing.; Kohoutová Anna, Mgr.; Mráz Zdeněk; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 25:16, délka: 03:49Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 29:05, délka: 01:54Rozpočtové opatření č. 60 - daň z příjmu právnických osob za obce
 7. začátek: 30:59, délka: 02:37Rozpočtové opatření č. 70 - daňové příjmy, příspěvek na opravy pro IKS
 8. začátek: 33:36, délka: 03:33Rozpočtové opatření č. 83 – přesun mezi položkami
 9. začátek: 37:09, délka: 05:47Záměr - směna podílů pozemků p. č. KN 27/14 o výměře 168 m2, p. č. KN 27/15 o výměře 608 m2, p. č. KN 27/24 o výměře 117 m2, p. č. KN 27/40 o výměře 392 m2, vše v k. ú. Branná
 10. začátek: 42:56, délka: 05:37Záměr - směna (bez doplatku) části pozemku p. č. KN 357/2 o výměře cca 72 m² za část pozemku p. č. KN 357/14 o výměře cca 72 m² vše v k. ú. Třeboň
 11. začátek: 48:33, délka: 04:45Směna pozemku p. č. KN 1897/172 o výměře 681 m2 a části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 44 m2 za pozemky p. č. KN 1897/64 o výměře 1552 m2 a p. č. KN 1897/65 o výměře 89 m2) vše v obci a k. ú. Třeboň
 12. začátek: 53:18, délka: 03:41Záměr prodeje pozemků v ul. Ke Hřišti v Břilicích
 13. začátek: 56:59, délka: 02:21Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 o výměře cca 25 m² v k. ú. Třeboň
 14. začátek: 59:20, délka: 02:43Záměr prodeje bytové jednotky č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň
 15. začátek: 1h02:03, délka: 06:22Záměr prodeje optické metropolitní FTTB sítě „Blíže k internetu v Třeboni“
  • začátek: 1h03:34, délka: 03:23Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.

  • začátek: 1h06:57, délka: 01:28Návrh usnesení + hlasování
 16. začátek: 1h08:25, délka: 05:20Prodej pozemku p. č. KN 1897/169 o výměře 990 m2, p. č. KN 1897/170 o výměře 599 m2, p. č. KN 1897/166 o výměře 725 m2, části pozemku p. č. KN 1897/219 o výměře 793 m2, pozemku p. č. KN 1897/167 o výměře 602 m2, pozemku p. č. KN 1897/171 o výměře 726 m2 a pozemku p. č. KN 1897/173 o výměře 1 m2 v k. ú. Třeboň
 17. začátek: 1h13:45, délka: 05:52Záměr - nákup části pozemků p. č. KN st. 24 o výměře cca 23 m2, p. č. KN 377/1 o výměře cca 38 m2 a p. č. KN 377/2 o výměře cca 17 m2, vše v k. ú. Stará Hlína
 18. začátek: 1h19:37, délka: 02:53Přijetí daru od manželů Františka a Jaroslavy Hrubých
 19. začátek: 1h22:30, délka: 02:55Přijetí daru od manž. Jiřího Chába a Martiny Chábové, manž. Pavla a Jany Leštinových, p. Františka Kocandy, pí Ilony Dudáčkové a pí Vladimíry Bačové
 20. začátek: 1h25:25, délka: 02:59Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 90/1 o výměře 307 m2 v k. ú. Třeboň a p. č. KN 1939/12 o výměře 2 470 m2, v k. ú. Břilice do vlastnictví města Třeboně
 21. začátek: 1h28:24, délka: 02:43Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1903/34 o výměře 4 814 m2 v k. ú. Břilice od ÚZSVM
 22. začátek: 1h31:07, délka: 03:13Bezúplatný převod pozemku p. č. KN 1680/1 o výměře 204 m2 v k. ú. Třeboň na město Třeboň od ÚZSVM
 23. začátek: 1h34:20, délka: 04:31Zrušení usnesení - prodej části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 247 m2 včetně porostu, v k. ú. Břilice
 24. začátek: 1h38:51, délka: 04:17Neuplatnění předkupního práva k pozemkům p. č. KN 1897/205 o výměře 231 m2, p. č. KN 1897/206 o výměře 48 m2 a p. č. KN 1897/142 o výměře 702 m2, vše v k. ú. Třeboň
 25. začátek: 1h43:08, délka: 03:20Souhlas se stavbou rodinného domu na pozemcích p. č. 4285/5 a p. č. 4285/6 v k. ú. Branná
 26. začátek: 1h46:28, délka: 08:32Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a občany sdruženými ve Sdružení vlastníků inženýrských sítí Kopeček II. – Holičky u St. Hlíny
 27. začátek: 1h55:00, délka: 04:03Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Třeboň a společností Asijské centrum – servis, s. r. o., IČ 281 28 036 (Na Kopečku 242, Třeboň)
 28. začátek: 1h59:03, délka: 20:14Realizace výstavby „Sportovního areálu Hliník v Třeboni“ v období let 2012 – 2014
  • začátek: 2h01:11, délka: 16:49Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Velemínský Miloš, prof. MUDr. CSc.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h18:00, délka: 01:17Návrh usnesení + hlasování
 29. začátek: 2h19:17, délka: 21:36Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Golfový a střelecký simulátor – Beseda“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Golfový a střelecký simulátor – Beseda, předkládaného do 23. výzvy ROP
  • začátek: 2h23:28, délka: 16:01Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Košinová Marie, Ing.; Makovička Jan

  • začátek: 2h39:29, délka: 01:24Návrh usnesení + hlasování
 30. začátek: 2h40:53, délka: 21:01Podání žádosti o poskytnutí podpory na projekt „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“, schválení realizace a zajištění financování projektu „Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň“ předkládaného do 2
  • začátek: 2h43:39, délka: 16:41Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Košinová Marie, Ing.; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h00:20, délka: 01:34Návrh usnesení + hlasování
 31. začátek: 3h01:54, délka: 03:16Přehled o plnění rozpočtu k 30.06.2012
 32. začátek: 3h05:10, délka: 04:00Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2013-2015
 33. začátek: 3h09:10, délka: -3h-9:10Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství