Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

4. jednání ZM Třeboně (26. 1. 2015)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města.
 • 3Rozpočtová opatřední provedená radou města v období od 4.12.2014 do 14.1.2015
 • 4Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu
 • 5Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity
 • 6Rozpočtové opatření č. 133 - úprava vztahů ke státnímu rozpočtu - daňové příjmy, bankovní poplatky, DPH, financování
 • 7Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň
 • 8Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku HZS Jihočeského kraje.
 • 9Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice.
 • 10Nákup částí pozemků p. č. KN 180/42 a p. č. KN 180/28, vše v k. ú. Břilice.
 • 11Nákup části pozemků p. č. KN 1837/7 v k. ú. Třeboň.
 • 12Podání žádosti o nákup pozemku p. č. KN 204/7 v k. ú. Třeboň - státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
 • 13Prodej pozemku p. č. KN 241/6 o výměře 437 m² v k. ú. Břilice
 • 14Směna pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. s doplatkem.
 • 15Darování pozemku p. č. KN 852/3 v k. ú. Třeboň
 • 16Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. ST. KN 49 o výměře 716 m² a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - snížení kupní ceny.
 • 17Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2015 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
 • 18Návrh dopravního řešení Dukelské ulice ing. Hajna
 • 19Dotazy a připomínky zastupitelů města
 1. začátek: 02:21, délka: 05:21Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 07:42, délka: 01:47Zpráva o plnění usnesení rady města.
  • začátek: 07:53, délka: 01:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna

 3. začátek: 09:29, délka: 04:01Rozpočtová opatřední provedená radou města v období od 4.12.2014 do 14.1.2015
  • začátek: 09:44, délka: 03:46Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.

 4. začátek: 13:30, délka: 24:47Rozpočtové opatření č. 1 - zapojení přebytku hospodaření minulých let do rozpočtu
  • začátek: 16:06, délka: 18:34Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 34:40, délka: 03:37Návrh usnesení a hlasování
 5. začátek: 38:17, délka: 04:04Rozpočtové opatření č. 130 - řízení likvidity
 6. začátek: 42:21, délka: 04:03Rozpočtové opatření č. 133 - úprava vztahů ke státnímu rozpočtu - daňové příjmy, bankovní poplatky, DPH, financování
 7. začátek: 46:24, délka: 07:10Poskytnutí finančního příspěvku SK Boxing Třeboň
 8. začátek: 53:34, délka: 01:24Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku HZS Jihočeského kraje.
 9. začátek: 54:58, délka: 19:04Záměr prodeje tří částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 540m², cca 612 m² a cca 680 m² v k. ú. Břilice.
  • začátek: 57:48, délka: 14:38Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h12:26, délka: 01:36Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 1h14:02, délka: 03:21Nákup částí pozemků p. č. KN 180/42 a p. č. KN 180/28, vše v k. ú. Břilice.
 11. začátek: 1h17:23, délka: 03:01Nákup části pozemků p. č. KN 1837/7 v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 1h20:24, délka: 02:17Podání žádosti o nákup pozemku p. č. KN 204/7 v k. ú. Třeboň - státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci
 13. začátek: 1h22:41, délka: 02:03Prodej pozemku p. č. KN 241/6 o výměře 437 m² v k. ú. Břilice
 14. začátek: 1h24:44, délka: 03:58Směna pozemků p. č. KN 1897/150 o výměře 155 m², p. č. KN 1897/152 o výměře 153 m², p. č. KN 1897/157 o výměře 25 m², p. č. KN 1897/156 o výměře 271 m² a p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m² ve vlastnictví města Třeboně za pozemek p. č. KN 1897/149 o výměře 110 m² ve vlastnictví p. Pavla Hrnčíře, vše v obci a k. ú. s doplatkem.
 15. začátek: 1h28:42, délka: 02:10Darování pozemku p. č. KN 852/3 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 1h30:52, délka: 13:05Budova čp. 51 včetně vedlejších staveb a venkovních úprav a p. č. ST. KN 49 o výměře 716 m² a p. č. KN 2827/2 o výměře 578 m² v k. ú. Branná - snížení kupní ceny.
 17. začátek: 1h43:57, délka: 02:38Návrh seznamu akcí pro dotaci na rok 2015 z programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň
 18. začátek: 1h46:35, délka: 19:15Návrh dopravního řešení Dukelské ulice ing. Hajna
  • začátek: 1h54:47, délka: 11:03Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Matuška Bohumil; Pfeifer František, MUDr.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Řimnáč Pavel

 19. začátek: 2h05:50, délka: -2h-5:50Dotazy a připomínky zastupitelů města

«Související odkazy

Partnerství