Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

13. jednání ZM Třeboně (12. 12. 2011)

 • 1Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 • 2Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.10.2011 do 16.11.2011.
 • 4Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za druhé pololetí roku 2011.
 • 5Příspěvek pro DSO Vodovod Hamr - Dodatek č.1.
 • 6Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, Obecně závazná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011 + sazba poplatku za rok 2012.
 • 7Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 4/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.
 • 8Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě.
 • 9Smlouva o úvěru na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora s.r.o.
 • 10Návrh rozpočtu na rok 2012.
 • 11Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1915/39, části pozemků p. č. KN 1915/42 a pozemku p. č. KN 1915/670 vše v k. ú. Třeboň.
 • 12Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 84 m² a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 417 m² včetně porostu v k. ú. Břilice.
 • 13Prodej částí pozemku p. č. KN 2179/36 v k. ú. Třeboň.
 • 14směna části pozemků p. č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně doplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň.
 • 15Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1931/5 a p. č. 1931/7 v k. ú. Břilice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 • 16Smlouva o bezúplatném převodu "Rekultivace skládky Domanín" Obci Domanín.
 • 17Záměr prodeje BJ č. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni.
 • 18Prodej BJ č. 812/7 v ulici B. Němcové v Třeboni.
 • 19Prodej BJ č. 1047/21, byt č. 8 v ulici Táboritské v Třeboni.
 • 20Návrh seznamu akcí pro dotaci za rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
 • 21Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2012
 • 22Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 07:23, délka: 06:34Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
 2. začátek: 13:57, délka: 07:21Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 21:18, délka: 00:48rozpočtová opatření provedená radou města v období od 14.10.2011 do 16.11.2011.
 4. začátek: 22:06, délka: 02:22Finanční příspěvek pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za druhé pololetí roku 2011.
 5. začátek: 24:28, délka: 02:46Příspěvek pro DSO Vodovod Hamr - Dodatek č.1.
 6. začátek: 27:14, délka: 25:18Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích, Obecně závazná o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 3/2011 + sazba poplatku za rok 2012.
  • začátek: 32:22, délka: 18:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 50:46, délka: 01:46Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 52:32, délka: 13:47Obecně závazná vyhláška města Třeboň č. 4/2011, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování některých sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.
  • začátek: 53:40, délka: 11:48Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h05:28, délka: 00:51Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 1h06:19, délka: 04:53Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 O stanovení úhrady vodného a stočného ve dvousložkové formě.
 9. začátek: 1h11:12, délka: 1h00:50Smlouva o úvěru na financování akce Rekonstrukce části ubytovacího zařízení Lázní Aurora s.r.o.
  • začátek: 1h14:01, délka: 56:43Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h10:44, délka: 01:18Návrh usnesení a hlasování
 10. začátek: 2h12:02, délka: 1h56:29Návrh rozpočtu na rok 2012.
  • začátek: 2h16:17, délka: 1h47:46Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Kahounová Anna; Kohoutová Anna, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 4h04:03, délka: 04:28Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 4h08:31, délka: 05:34Záměr prodeje části pozemků p. č. KN 1915/39, části pozemků p. č. KN 1915/42 a pozemku p. č. KN 1915/670 vše v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 4h14:05, délka: 02:59Prodej části pozemku p. č. KN 521/3 o výměře 84 m² a části pozemku p. č. KN 521/34 o výměře 417 m² včetně porostu v k. ú. Břilice.
 13. začátek: 4h17:04, délka: 03:21Prodej částí pozemku p. č. KN 2179/36 v k. ú. Třeboň.
 14. začátek: 4h20:25, délka: 04:11směna části pozemků p. č. KN 1897/165 a p. č. KN 1897/172 za pozemky p. č. KN 1897/21, 1897/13, 1897/50 včetně doplatku, vše v obci a k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 4h24:36, délka: 04:01Bezúplatný převod pozemků p. č. KN 1931/5 a p. č. 1931/7 v k. ú. Břilice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 16. začátek: 4h28:37, délka: 04:01Smlouva o bezúplatném převodu "Rekultivace skládky Domanín" Obci Domanín.
 17. začátek: 4h32:38, délka: 02:19Záměr prodeje BJ č. 937/9 v ulici Vrchlického v Třeboni.
 18. začátek: 4h34:57, délka: 03:46Prodej BJ č. 812/7 v ulici B. Němcové v Třeboni.
 19. začátek: 4h38:43, délka: 02:53Prodej BJ č. 1047/21, byt č. 8 v ulici Táboritské v Třeboni.
 20. začátek: 4h41:36, délka: 04:14Návrh seznamu akcí pro dotaci za rok 2012 z Programu regenerace městské památkové rezervace Třeboň.
 21. začátek: 4h45:50, délka: 01:30Harmonogram jednání zastupitelstva města na 1. pololetí roku 2012
 22. začátek: 4h47:20, délka: -4h47:20Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství