Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

9. jednání ZM Třeboně (2. 11. 2015)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 20.8.2015 do 21.10.2015
 • 4Rozpočtové opatření č. 76 - SORT - PŘÍSPĚVEK - OPRAVA ROZPISU
 • 5Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - doplatky
 • 6Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 • 7Dotace pro vedoucí oddílů kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2015
 • 8Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4261 o výměře 2095 m² v k. ú. Branná
 • 9Zrušení usnesení ZM č. 123/2013 - 28 ze dne 4.11.2013. Zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví města Třeboně.
 • 10Informace k možnosti převodu částí pozemků v lokalitě od křižovatky ul. Daskabát a ul. U Francouzů po budovu čp. 708 na město Třeboň + přijetí daru
 • 11Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR
 • 12Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora s. r. o. - TLTV
 • 13Pořízení změny č. 2 územního plánu Třeboň
 • 14Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s.
 • 15Povinnosti osadních výborů
 • 16Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města
 1. začátek: 05:11, délka: 03:06Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 08:17, délka: 01:59Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 3. začátek: 10:16, délka: 00:35Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 20.8.2015 do 21.10.2015
 4. začátek: 10:51, délka: 06:41Rozpočtové opatření č. 76 - SORT - PŘÍSPĚVEK - OPRAVA ROZPISU
 5. začátek: 17:32, délka: 04:38Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2015 - doplatky
 6. začátek: 22:10, délka: 01:57Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu na rok 2015
 7. začátek: 24:07, délka: 10:19Dotace pro vedoucí oddílů kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2015
  • začátek: 25:20, délka: 07:51Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Jenisová Terezie, Mgr.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 33:11, délka: 01:15Návrh usnesení a hlasování
 8. začátek: 34:26, délka: 02:51Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4261 o výměře 2095 m² v k. ú. Branná
 9. začátek: 37:17, délka: 07:05Zrušení usnesení ZM č. 123/2013 - 28 ze dne 4.11.2013. Zveřejnění záměru směny pozemku ve vlastnictví města Třeboně.
 10. začátek: 44:22, délka: 07:36Informace k možnosti převodu částí pozemků v lokalitě od křižovatky ul. Daskabát a ul. U Francouzů po budovu čp. 708 na město Třeboň + přijetí daru
 11. začátek: 51:58, délka: 10:45Přechod pro chodce u kaple sv. Petra a Pavla - smlouva o výpůjčce č. 24/LR/V4 - 2015 a prohlášení investora č. 24/2/2015 - LR
  • začátek: 53:59, délka: 06:44Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h00:43, délka: 02:00Návrh usnesení a hlasování
 12. začátek: 1h02:43, délka: 02:29Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku společnosti Lázně Aurora s. r. o. - TLTV
 13. začátek: 1h05:12, délka: 02:32Pořízení změny č. 2 územního plánu Třeboň
 14. začátek: 1h07:44, délka: 14:34Revokace usnesení ZM č. 57/2014 - 3 ze dne 15. 12. 2014 týkajícího se členství v místní akční skupině Třeboňsko o. p. s.
  • začátek: 1h09:10, délka: 11:38Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Horváthová Magdalena, Bc. DiS.; Jenisová Terezie, Mgr.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 1h20:48, délka: 01:30Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 1h22:18, délka: 21:55Povinnosti osadních výborů
 16. začátek: 1h44:13, délka: -1h44:13Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města

«Související odkazy

Partnerství