Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 10.12.2015 (10. 12. 2018)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 • 2Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
 • 3Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád
 • 4Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018
 • 5Pravidla rozpočtového provizoria města Třeboně
 • 6Informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2019
 • 7Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion
 • 8Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň
 • 9Rozpočtové opatření č. 131 - Územně plánovací dokumentace
 • 10Rozpočtové opatření č. 133 - příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň
 • 11Dotace na podporu činností vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží
 • 12Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2018
 • 13Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň
 • 14Záměr prodeje pozemku p. č. KN 33/1 v k. ú. Třeboň
 • 15Záměr prodeje pozemku p.č. KN 4483 v k. ú. Třeboň
 • 16Záměr prodeje pozemku p. č. KN 662 v k. ú. Třeboň
 • 17Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň
 • 18Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň
 • 19Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše k. ú. Třeboň
 • 20Nabídka na odkoupení podílu o velikosti 1/4 pozemku p. č. KN 1095/4 v k. ú. Třeboň
 • 21Uzavření smlouvy budoucí kupní na části pozemků
 • 22Uzavření Darovací smlouvy na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště.
 • 23Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích
 • 24Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu
 • 25Valná hromada společnosti Česká spořitelna, a. s. - přechod akcií na hlavního akcionáře
 • 26Zrušení usnesení č. 101/2018-31 z jednání ZM dne 10.9.2018
 • 27Uzavření smlouvy o výpůjčce - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína"
 • 28Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022
 • 29Dodatek č. 11 ke Zřizovací listitně Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
 • 30Proplacení nevyčerpané části dovolené uvolněných zastupitelů za rok 2018
 • 31Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, čerpání prostředků ze sociálního fondu
 • 32Revokace usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 80/2016-15 z 12.9.2016
 • 33Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2019
 • 34Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2019
 • 35Zpráva o hospodaření a Závrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2017
 • 36Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů
 1. začátek: 06:10, délka: 03:02Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. začátek: 09:12, délka: 03:59Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
  • začátek: 09:35, délka: 03:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Mráz Zdeněk; Werner Petr, Mgr.

 3. začátek: 13:11, délka: 14:39Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád
  • začátek: 14:16, délka: 13:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 27:30, délka: 00:20Návrh usnesení a hlasování
 4. začátek: 27:50, délka: 02:13Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.8.2018 - 20.11.2018
  • začátek: 28:19, délka: 01:44Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Váňa Jan, PaedDr.

 5. začátek: 30:03, délka: 04:44Pravidla rozpočtového provizoria města Třeboně
 6. začátek: 34:47, délka: 1h29:03Informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2019
  • začátek: 44:26, délka: 1h19:24Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

 7. začátek: 2h03:50, délka: 01:25Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - Zimní stadion
 8. začátek: 2h05:15, délka: 05:29Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň
 9. začátek: 2h10:44, délka: 01:04Rozpočtové opatření č. 131 - Územně plánovací dokumentace
 10. začátek: 2h11:48, délka: 01:27Rozpočtové opatření č. 133 - příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň
 11. začátek: 2h13:15, délka: 01:25Dotace na podporu činností vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží
 12. začátek: 2h14:40, délka: 05:03Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2018
 13. začátek: 2h19:43, délka: 02:14Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.9.2018. Záměr prodeje části pozemku KN 1021/2 k. ú. Třeboň
 14. začátek: 2h21:57, délka: 01:39Záměr prodeje pozemku p. č. KN 33/1 v k. ú. Třeboň
 15. začátek: 2h23:36, délka: 01:45Záměr prodeje pozemku p.č. KN 4483 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 2h25:21, délka: 01:41Záměr prodeje pozemku p. č. KN 662 v k. ú. Třeboň
 17. začátek: 2h27:02, délka: 05:08Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň
  • začátek: 2h28:10, délka: 03:45Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Elexhauser Karel; Grammetbauerová Jana, Ing.; Kahounová Anna; Michal Petr, Mgr. Bc.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Werner Petr, Mgr.

  • začátek: 2h31:55, délka: 00:15Návrh usnesení a hlasování
 18. začátek: 2h32:10, délka: 01:24Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 337/1 a p. č. KN 334/8 v k. ú. Třeboň
 19. začátek: 2h33:34, délka: 01:39Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. vše k. ú. Třeboň
 20. začátek: 2h35:13, délka: 01:35Nabídka na odkoupení podílu o velikosti 1/4 pozemku p. č. KN 1095/4 v k. ú. Třeboň
 21. začátek: 2h36:48, délka: 01:42Uzavření smlouvy budoucí kupní na části pozemků
 22. začátek: 2h38:30, délka: 01:58Uzavření Darovací smlouvy na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště.
 23. začátek: 2h40:28, délka: 11:39Obecně závazná vyhláška č. 4 o místních poplatcích
 24. začátek: 2h52:07, délka: 53:58Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy odpadu
  • začátek: 2h54:23, délka: 49:39Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Hladílek Jiří, MUDr.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Řimnáč Pavel; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h44:02, délka: 02:03Návrh usnesení a hlasování

   Diskutující zastupitelé: Pfeifer František, MUDr.

 25. začátek: 3h46:05, délka: 01:51Valná hromada společnosti Česká spořitelna, a. s. - přechod akcií na hlavního akcionáře
 26. začátek: 3h47:56, délka: 39:53Zrušení usnesení č. 101/2018-31 z jednání ZM dne 10.9.2018
  • začátek: 3h54:58, délka: 32:14Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Holzer Filip; Jenisová Terezie, Mgr.; Pfeifer František, MUDr.; Pindroch Josef, Ing.; Prášil Ondřej, prof. RNDr. Ph.D.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 4h27:12, délka: 00:37Návrh usnesení a hlasování
 27. začátek: 4h27:49, délka: 01:07Uzavření smlouvy o výpůjčce - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína"
 28. začátek: 4h28:56, délka: 02:19Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022
 29. začátek: 4h31:15, délka: 01:48Dodatek č. 11 ke Zřizovací listitně Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
 30. začátek: 4h33:03, délka: 01:21Proplacení nevyčerpané části dovolené uvolněných zastupitelů za rok 2018
 31. začátek: 4h34:24, délka: 03:25Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, čerpání prostředků ze sociálního fondu
 32. začátek: 4h37:49, délka: 02:38Revokace usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 80/2016-15 z 12.9.2016
 33. začátek: 4h40:27, délka: 02:12Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2019
 34. začátek: 4h42:39, délka: 01:02Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2019
 35. začátek: 4h43:41, délka: 01:35Zpráva o hospodaření a Závrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za rok 2017
  • začátek: 4h44:44, délka: 00:32Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Mráz Zdeněk

 36. začátek: 4h45:16, délka: -4h45:16Dotazy, připomínky zastupitelů a občanů

«Související odkazy

Partnerství