Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

28. jednání ZM Třeboně (4. 11. 2013)

 • 1Rozpočtové opatření č.83 - odvod a příspěvek ZŠ.
 • 2Rozpočtové opatření č. 85 - přesun mezi položkami - změna závazného ukazatele.
 • 3Rozpočtové opatření č. 91 - Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. - investice.
 • 4Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 993/1 o výměře 30 m² v K. Ú. Třeboň.
 • 5Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² v k. ú. Třeboň.
 • 6Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² v k. ú. Třeboň.
 • 7Záměr prodeje části pozemků v lokalitě sídl. Gigant.
 • 8Zámě prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 p. č. KN o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná.
 • 9Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň
 • 10Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 • 11Prodej pozemku p. č. KN 1897/168 v k. ú. Třeboň.
 • 12Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně.
 • 13Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú Třeboň včetně torza seníku č. 18.
 • 14Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271² v k. ú. Třeboň.
 • 15Záměr uzavření dodatku č. 1 k přohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a 813, vše v k. ú. Třeboň.
 • 16Prodej BJ č. 376/5, ul. Lidická, Třeboň.
 • 17Prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň - informace.
 • 18Dotatek č. 1 ke smlouvě č. 07461211 o poskytnutí prostředků ze sátního fondu životního prostředí ČR na akci ČOV Třeboň.
 • 19Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení.
 • 20Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní."
 • 21Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova".
 • 22Schválení realizace akce - dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček.
 • 23Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s. o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
 • 24Žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky.
 • 25Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s.
 • 26Zrušení statutu "Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně."
 • 27Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
 • 28Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny.
 • 29Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
 1. začátek: 00:01, délka: 07:42Rozpočtové opatření č.83 - odvod a příspěvek ZŠ.
 2. začátek: 07:43, délka: 01:39Rozpočtové opatření č. 85 - přesun mezi položkami - změna závazného ukazatele.
 3. začátek: 09:22, délka: 12:08Rozpočtové opatření č. 91 - Bertiny lázně Třeboň, s. r. o. - investice.
 4. začátek: 21:30, délka: 02:45Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 993/1 o výměře 30 m² v K. Ú. Třeboň.
 5. začátek: 24:15, délka: 11:18Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře cca 254 m² v k. ú. Třeboň.
 6. začátek: 35:33, délka: 07:02Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 2205/3 o výměře cca 169 m² v k. ú. Třeboň.
 7. začátek: 42:35, délka: 04:45Záměr prodeje části pozemků v lokalitě sídl. Gigant.
 8. začátek: 47:20, délka: 02:11Zámě prodeje pozemku p. č. KN 27/14 o výměře 168 m², části p. č. KN 27/15 o výměře 569 p. č. KN o výměře 117 m² a p. č. KN 27/40 o výměře 392 m², vše v k. ú. Branná.
 9. začátek: 49:31, délka: 04:25Záměr prodeje pozemku p. č. KN 2021/2 o výměře 94 m² v k. ú. Třeboň
 10. začátek: 53:56, délka: 20:46Zrušení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ.
 11. začátek: 1h14:42, délka: 03:23Prodej pozemku p. č. KN 1897/168 v k. ú. Třeboň.
 12. začátek: 1h18:05, délka: 13:01Směna pozemků ve vlastnictví města Třeboně.
 13. začátek: 1h31:06, délka: 09:54Přijetí daru pozemku p. č. KN 2442 v k. ú Třeboň včetně torza seníku č. 18.
 14. začátek: 1h41:00, délka: 04:30Podání žádosti o převod pozemku p. č. KN 1705/12 o výměře 271² v k. ú. Třeboň.
 15. začátek: 1h45:30, délka: 06:14Záměr uzavření dodatku č. 1 k přohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a 813, vše v k. ú. Třeboň.
 16. začátek: 1h51:44, délka: 01:38Prodej BJ č. 376/5, ul. Lidická, Třeboň.
 17. začátek: 1h53:22, délka: 04:29Prodej BJ č. 644/5, ul. Táboritská, Třeboň - informace.
 18. začátek: 1h57:51, délka: 02:12Dotatek č. 1 ke smlouvě č. 07461211 o poskytnutí prostředků ze sátního fondu životního prostředí ČR na akci ČOV Třeboň.
 19. začátek: 2h00:03, délka: 07:22Lázně Aurora, s. r. o. - úrok z prodlení.
  • začátek: 2h01:00, délka: 05:38Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Ďoubal Jan, Ing.; Florianová Marie, Mgr.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Neužil Josef; Štěrbová Jaroslava; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h06:38, délka: 00:47Návrh usnesení a hlasování
 20. začátek: 2h07:25, délka: 35:29Informace o ukončení projektu "Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní."
  • začátek: 2h10:01, délka: 25:36Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Hlásek Milan, Ing.; Houdek Jiří, Ing.; Kahounová Anna; Mráz Zdeněk; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h35:37, délka: 07:17Návrh usnesení a hlasování
 21. začátek: 2h42:54, délka: 55:00Schválení realizace akce - "Areál technikcé služby Třeboň - sprvání budova".
  • začátek: 2h51:57, délka: 44:17Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Doležal Antonín, MUDr.; Houdek Jiří, Ing.; Janíček Vladimír; Košinová Marie, Ing.; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Štěrbová Jaroslava; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 3h36:14, délka: 01:40Návrh usnesení a hlasování
 22. začátek: 3h37:54, délka: 02:13Schválení realizace akce - dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Kopeček.
 23. začátek: 3h40:07, délka: 12:37Žádost MAS Třeboňsko, o. p. s. o mimořádný příspěvek na činnosti v roce 2014.
 24. začátek: 3h52:44, délka: 04:24Žádost SDH Branná o poskytnutí půjčky.
 25. začátek: 3h57:08, délka: 04:22Udělení souhlasu se zastavením exekuce na společnost MIVA, a. s.
 26. začátek: 4h01:30, délka: 02:47Zrušení statutu "Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně."
 27. začátek: 4h04:17, délka: 08:48Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2013, o ochraně veřejného pořádku při provozování pohostinských zařízení, heren, barů, kulturních a společenských akcí poskytujících občerstvovací služby.
 28. začátek: 4h13:05, délka: 04:19Plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k. ú. Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny.
 29. začátek: 4h17:24, délka: -4h17:24Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.

«Související odkazy

Partnerství