Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

16. jednání ZM Třeboně (24. 10. 2016)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Zpráva o plnění usnesení ZM a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Rozpočtová opatření provedená radou města
 • 4Rozpočtové opatření č. 97 "Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi"
 • 5Rozpočtové opatření č 103 "Upravení veřejných wc v divadle J. K. Tyla"
 • 6Rozpočtové opatření č. 104 - Nákup vodovodního řadu
 • 7Rozpočtové opatření č. 106 - přijetí dotace od OPŽP - Třeboň, Stará hlína - Kanalizace a ČOV
 • 8Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016
 • 9Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2016
 • 10Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 25/4 o výměře cca 180m² v k. ú. Stará hlína
 • 11Nákup budovy čp 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp. / č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň
 • 12Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č.p. / č. e. v k. ú. Břilice
 • 13Záměr prodeje nebytového prostoru č. 1229/12 o výměře 18,92 m² v čp. 1229, ul. Lázeňská, Třeboň
 • 14Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina
 • 15Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Třeboň
 • 16Podněty zastupitelů města
 1. začátek: 03:59, délka: 02:25Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 06:24, délka: 00:46Zpráva o plnění usnesení ZM a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 07:10, délka: 08:22Rozpočtová opatření provedená radou města
 4. začátek: 15:32, délka: 02:35Rozpočtové opatření č. 97 "Aktivní turistická zóna u Světa napříč generacemi"
 5. začátek: 18:07, délka: 08:58Rozpočtové opatření č 103 "Upravení veřejných wc v divadle J. K. Tyla"
 6. začátek: 27:05, délka: 02:30Rozpočtové opatření č. 104 - Nákup vodovodního řadu
 7. začátek: 29:35, délka: 03:49Rozpočtové opatření č. 106 - přijetí dotace od OPŽP - Třeboň, Stará hlína - Kanalizace a ČOV
 8. začátek: 33:24, délka: 02:32Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2016
 9. začátek: 35:56, délka: 02:19Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží za rok 2016
 10. začátek: 38:15, délka: 09:14Záměr prodeje části pozemku P. Č. KN 25/4 o výměře cca 180m² v k. ú. Stará hlína
  • začátek: 39:52, délka: 05:49Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Kahounová Anna; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Mráz Zdeněk; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 45:41, délka: 01:48Návrh usnesení a hlasování
 11. začátek: 47:29, délka: 10:46Nákup budovy čp 1118 s příslušenstvím na pozemku p. č. KN 1694/4 a budovy bez čp. / č. ev. na pozemku p. č. KN 1694/5, vše v k. ú. Třeboň
 12. začátek: 58:15, délka: 03:08Podání žádosti o převod pozemků p. č. KN 2268 a p. č. KN st. 108/2 vč. budovy bez č.p. / č. e. v k. ú. Břilice
 13. začátek: 1h01:23, délka: 02:07Záměr prodeje nebytového prostoru č. 1229/12 o výměře 18,92 m² v čp. 1229, ul. Lázeňská, Třeboň
 14. začátek: 1h03:30, délka: 1h32:23Žádost o projednání souhlasu se vznikem KPZ s názvem Třeboňská rybniční krajina
  • začátek: 1h13:09, délka: 1h18:17Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Černý Rostislav, Mgr. CSc.; Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Masojídek Jiří, prof. RNDr. CSc.; Mráz Zdeněk; Neužil Josef; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 2h31:26, délka: 04:27Návrh usnesení a hlasování
 15. začátek: 2h35:53, délka: 09:17Návrh na pořízení změny č. 4 územního plánu Třeboň
 16. začátek: 2h45:10, délka: -2h45:10Podněty zastupitelů města

«Související odkazy

Partnerství