Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Videoarchiv ZM

Zastupitelstvo 10.9.2018 (10. 9. 2018)

 • 1Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 • 2Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 • 3Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 • 4Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2018, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2018
 • 5Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20
 • 6Uzavření smlouvy o úvěru - VZ "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň"
 • 7Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30
 • 8Dotace na akci hodnou zřetele: Festival Okolo Třeboně 2018
 • 9Nabídka darování nově vybudované infrastruktury a části pozemků
 • 10Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 2764/2 o výměře cca 950 m² v k. ú. Branná
 • 11Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 469/4 o výměře cca 130 m² v k. ú. Stará Hlína
 • 12Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30m²
 • 13Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 416 k. ú. Břilice
 • 14Záměr směny části pozemku p. č. KN 4394 o výměře 9 576 m² vč. porostu za část pozemku p. č. KN 4465 9576m²
 • 15Nákup pozemku p. č. KN 3218/2 v k. ú. Třeboň
 • 16Nákup pozemku p. č. KN 530/3 k. ú. Břilice o výměře 19 m²
 • 17Prodej části pozemku p. č. KN 1021/2 v k. ú. Třeboň
 • 18Prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboń
 • 19Prodej pozemku p. č. KN 2135/3, pozemku p. č. KN 2125/13, pozemku p. č. KN 2136/5.
 • 20Prodej pozemku p. č. KN 689/2 v k. p. Třeboň
 • 21Prodej bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80m²) ul. Táboritská
 • 22Prodej nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II ul. U Francouzů
 • 23Stezka ul. Pražská sídliště Gigant směna pozemků
 • 24Vydání změny č. 1 územního plánu Třeboň
 • 25Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň
 • 26Třístupňové bydlení
 • 27Informace dopis pana Váchy ve věci ZUŠ Třeboň
 • 28Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města
 1. začátek: 00:48, délka: 02:30Zahájení zasedání zastupitelstva města, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. začátek: 03:18, délka: 01:25Správa o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli
 3. začátek: 04:43, délka: 00:33Přehled rozpočtových opatření provedených radou města
 4. začátek: 05:16, délka: 05:24Přehled plnění rozpočtu města k 30.6.2018, mezitimní účetní závěrka k 30.6.2018
 5. začátek: 10:40, délka: 36:22Bertiny lázně Třeboň - stavební akce 2019/20
  • začátek: 15:05, délka: 30:31Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kubal Jaroslav, Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Pindroch Josef, Ing.; Váňa Jan, PaedDr.

  • začátek: 45:36, délka: 01:26Návrh usnesení a hlasování
 6. začátek: 47:02, délka: 26:31Uzavření smlouvy o úvěru - VZ "Poskytnutí investičního úvěru městu Třeboň"
  • začátek: 51:04, délka: 20:21Diskuze

   Diskutující zastupitelé: Grammetbauerová Jana, Ing.; Jenisová Terezie, Mgr.; Jirák Bohuslav, Ing.; Kahounová Anna; Kuta Jiří, Ing. et Ing.; Michal Petr, Mgr. Bc.; Váňa Jan, PaedDr.; Vopátek Jiří, Ing. Ph.D.

  • začátek: 1h11:25, délka: 02:08Návrh usnesení a hlasování
 7. začátek: 1h13:33, délka: 03:49Revokace usnesení zastupitelstva města č. 68/2018-30
 8. začátek: 1h17:22, délka: 01:21Dotace na akci hodnou zřetele: Festival Okolo Třeboně 2018
 9. začátek: 1h18:43, délka: 05:00Nabídka darování nově vybudované infrastruktury a části pozemků
 10. začátek: 1h23:43, délka: 02:55Záměr prodeje části pozemku p.č. KN 2764/2 o výměře cca 950 m² v k. ú. Branná
 11. začátek: 1h26:38, délka: 02:07Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 469/4 o výměře cca 130 m² v k. ú. Stará Hlína
 12. začátek: 1h28:45, délka: 01:28Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30m²
 13. začátek: 1h30:13, délka: 03:17Záměr prodeje části pozemku p.č. st. 416 k. ú. Břilice
 14. začátek: 1h33:30, délka: 02:18Záměr směny části pozemku p. č. KN 4394 o výměře 9 576 m² vč. porostu za část pozemku p. č. KN 4465 9576m²
 15. začátek: 1h35:48, délka: 01:29Nákup pozemku p. č. KN 3218/2 v k. ú. Třeboň
 16. začátek: 1h37:17, délka: 02:02Nákup pozemku p. č. KN 530/3 k. ú. Břilice o výměře 19 m²
 17. začátek: 1h39:19, délka: 02:24Prodej části pozemku p. č. KN 1021/2 v k. ú. Třeboň
 18. začátek: 1h41:43, délka: 01:07Prodej části pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboń
 19. začátek: 1h42:50, délka: 03:11Prodej pozemku p. č. KN 2135/3, pozemku p. č. KN 2125/13, pozemku p. č. KN 2136/5.
 20. začátek: 1h46:01, délka: 01:41Prodej pozemku p. č. KN 689/2 v k. p. Třeboň
 21. začátek: 1h47:42, délka: 02:07Prodej bytové jednotky č. 1052/15 o velikosti 2+1 (65,80m²) ul. Táboritská
 22. začátek: 1h49:49, délka: 03:45Prodej nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II ul. U Francouzů
 23. začátek: 1h53:34, délka: 05:09Stezka ul. Pražská sídliště Gigant směna pozemků
 24. začátek: 1h58:43, délka: 29:00Vydání změny č. 1 územního plánu Třeboň
 25. začátek: 2h27:43, délka: 12:41Návrh na pořízení změny č. 2 Regulačního plánu Třeboň
 26. začátek: 2h40:24, délka: 07:16Třístupňové bydlení
 27. začátek: 2h47:40, délka: 06:46Informace dopis pana Váchy ve věci ZUŠ Třeboň
 28. začátek: 2h54:26, délka: -2h54:26Dotazy, připomínky a náměty zastupitelů města

«Související odkazy

Partnerství