Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Úhrada místních poplatků

Místní poplatky je možné uhradit:

  • v hotovosti na pokladně Městského úřadu v Třeboni v úředních hodinách
  • složenkou (pouze místní poplatek za psa a místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)
  • bankovním převodem na účet města Třeboně vedený u České spořitelny a. s., č. účtu pro platbu všech místních poplatků: 19-0603148389/0800
  • prostřednictvím SIPO (pouze místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů)

«Související odkazy

Partnerství