Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit ohlášení tomboly nebo turnaje malého rozsahu: pokladna městského úřadu 105

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE TOMBOLY A TURNAJE MALÉHO ROZSAHU (hazardní hry) od 01.01.2017

Dnem 01.01.2017 vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb., O hazardních hrách (dále jen Zákon), který nahrazuje zákon č. 202/1990 Sb., O loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Zákon mimo jiné upravuje hazardní hry, které podléhají ohlášení obecnímu úřadu. K těmto hrám patří tomboly a tzv. turnaje malého rozsahu.

Tombolu upravují ustanovení § 61 – 63 Zákona. Nově Zákon zavádí, že na tomboly s herní jistinou do 100.000 Kč se ustanovení zákona o hazardních hrách nevztahují. To znamená, že pokud herní jistina tomboly nepřesáhne stanovený limit, pak není potřeba tuto hru ohlašovat obecnímu úřadu. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Pokud herní jistina tomboly převýší 100.000 Kč, pak je nutné hru nejméně 30 dní před jejím plánovaným uskutečněním ohlásit obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude tombola provozována, a vztahují se na ní příslušná ustanovení Zákona. S nabytím účinnosti Zákona byla zrušena vyhláška Ministerstva financí č. 315/1999 Sb., o způsobu oznamování soutěží, anket a jiných akcí o ceny, které nejsou spotřebitelskou loterií – tudíž provozování tomboly formou oznámení akce o ceny finančnímu úřadu dle výše uvedené vyhlášky již není od 01.01.2017 možné.

Zákon o hazardních hrách pak pro tomboly podléhající ohlášení stanovuje úhrnnou cenu výher ve vztahu k herní jistině a rovněž stanovuje, že slosování takové tomboly se provádí veřejně a za účasti notáře, který osvědčí průběh slosování notářským zápisem.

Turnaj malého rozsahu je Zákonem definován jako turnaj v karetní hře vyřazovacího typu, při kterém je počet účastníků hry předem určen. Úhrnný vklad jednotlivého účastníka hry do jednoho turnaje nesmí převýšit 500 Kč za 24 hodin. Zákon dále stanovuje počet účastníků turnaje malého rozsahu v počtu nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hry a další podrobnosti uvedené v § 64 Zákona. Tato hra rovněž podléhá ohlášení obecnímu úřadu.

 Obecní úřad nevydává rozhodnutí o povolení ohlašované hazardní hry. Vydává pouze rozhodnutí o zákazu provozování ohlašované hazardní hry, v případě že hru zakáže.

Tiskopis k ohlášení tomboly nebo hry malého rozsahu lze stáhnout zde.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

SEMINÁŘ POČÍTÁME S VODOU

Zajímá vás, jak zmírňovat nepříjemné projevy probíhající klimatické změny? Pak si nenechte ujít Seminář o možnostech adaptace měst a obcí na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury (MZI), který se koná ve čtvrtek 12. října 2023 v KKC Roháč v Třeboni.

Dozvíte se, co se dá dělat, aby se nám ve městech příjemněji žilo. Zajímavé příklady a možnosti využití modrozelené infrastruktury nám představí přední odborníci na tuto oblast: Ing. Vojtěch Bareš ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a Ing. Jiří Vítek ze společnosti JV PROJEKT VH, s. r. o. Nebudou chybět zkušenosti z praxe ani informace o možnostech dotací na tato opatření.

Součástí semináře budou také ukázky toho, co se podařilo za uplynulé roky realizovat v Třeboni.

Seminář v rámci projektu Počítáme s vodou je pro všechny zaregistrované zájemce zdarma. Registraci a další informace najdete na stránkách Počítáme s vodou (https://1url.cz/kuE5V), kde je také možnost rezervovat si místo na semináři.

Přijďte využít možnost, která se nebude opakovat. Seminář se koná jednou ročně, vždy v jiném městě. Letos máte jedinečnou šanci navštívit ho v Třeboni.


Více informací

Výběrové řízení - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru školství a sociálních věcí. Přihlášky je možné zasílat do 06.10.2023. Více Více informací

Omezení spojená s opravou ulice Novohradská

Rádi bychom vás upozornili na blížící se zahájení stavebních úprav Novohradské ulice a s tím související uzavírkou ulice a brány. Více informací naleznete v přiloženém oznámení. Více informací