Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek ze psů

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: OZV č. 1/2021 o místních poplatcích

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.

Sazby poplatku

Sazby poplatku za psa

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto datu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Vrácení přeplatku

Přeplatek za psa lze vrátit na základě žádosti o vrácení přeplatku za psa. Důvody pro vrácení přeplatku - změna držitele psa, úhyn psa, změna sazby. Pokud změna nastala v průběhu kalendářního roku, bude přeplatek vrácen v poměrné výši odpovídající počtu kalendářních měsíců, počínaje následujícím měsícem, ve kterém změna nastala.

Související dokumenty

«Související odkazy

Partnerství