Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Poplatek za komunální odpad - ZRUŠEN

 

Kompetence: odbor finanční a majetkový

Referent: Kuklová Sylvie, Ing. tel: 384 342 182, email: sylvie.kuklova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104Dušková Eva, Dis. tel: 384 342 180, email: eva.duskova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 104

Kde vyřídit: pokladna městského úřadu 105

Platný předpis: Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl zrušen obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020. V současné době není zaveden žádný místní poplatek za komunální odpad.

V období od 21.07.2020 do zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 ze dne 11.12.2019, byly od poplatku osvobozeny všechny fyzické osoby přihlášené v obci a všechny fyzické osoby, které mají na území k.ú. Třeboň, Branná, Přeseka, Stará Hlína, Holičky u Staré Hlíny ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, tedy všichni poplatníci podle ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích.

Vrácení přeplatku

Přeplatek poplatku lze vrátit na základě žádosti.

Žádost o vrácení přeplatku z důvodu osvobození vyplývajícího z OZV č. 3/2020 (přeplatky u vlastníků staveb určených k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba) je ke stažení zde.

Související soubory

 

«Související odkazy

Partnerství