Kompetence: odbor životního prostředí
Územní působnost: území města Třeboň včetně místních částí
Referent: Janečková Jitka, Ing. tel: 384 342 174, email: jitka.janeckova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 223
Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis:

V případě, že investor má zájem postavit stavbu ve zvdálenosti menší než 50 m od okraje pozemku, který je v katastru nemovitostí evidován jako les, musí požádat o výjimku.

Formulářke stažení zde

Sazba poplatku: bez poplatku

Doklady, které musím mít sebou

Další účastníci řízení: účastníkem je pouze žadatel

Lhůty pro vyřízení: 30 až 60 dnů

Odvolání

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného rozhodnutí ve správním řízení, nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Odvolání je možné podat proti rozhodnutí příslušného správního orgánu, které je podmíněno závazným stanoviskem dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který vydal závazné stanovisko. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, že rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Sankce při nedodržení: zahájení správní řízení a udělení pokuty

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

PARKOVIŠTĚ V JATEČNÍ ULICI

V průběhu měsíce listopadu byla dokončena výstavba plochy pro parkování osobních automobilů v Jateční ulici. Parkování je zde pro veřejnost zdarma.Dále byly dokončeny stavební práce na místních komunikacích v části ulice Potoční a v ulici Školní v Břilicích a byl opraven chodník u parkoviště ve Sportovní ulici. V ulici U sv. Petra a Pavla je dokončena výměna inženýrských sítí a probíhají práce na komunikaci.

Více informací

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na nově zřízené pracovní místo "referent(ka) sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče". Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup možný ihned. Podrobnosti zde Více informací