Kompetence: odbor životního prostředí

Referent:  tel: , email: , č.dv.:

Kde vyřídit: 1. patro městského úřadu, č. dveří 223

Platný předpis: Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Ten, v jehož zájmu má k odnětí dojít - musí požádat o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely. Součástí odnětí jsou i zpevněné plochy, terasy, přístupové a příjezdové komunikace, atd.

Formulář ke stažení zde

Sazba poplatku

Výše poplatku záleží na výměře a bonitě půdy

Splatnost poplatku

Celní správa Jindřichův Hradec

Doklady, které musím mít sebou

Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o finančních odvodech můžete podat do 15 dnů od jeho doručení k odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, prostřednictvím Odboru životného prostředí Městkého úřadu Třeboň.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Jihočeské letní linky

V sobotu 27. května 2023 vyjedou opět na své pravidelné
trasy jihočeské cyklobusy, díky kterým se cyklisté
i pěší turisté bez aut a dlouhých přejezdů po silnicích dostanou
do nejatraktivnějších míst Jihočeského kraje. Od června
na pěti, o hlavních prázdninách na sedmi speciálně vybraných
autobusových linkách, nasadí dopravce GW BUS a. s.
autobusy s cyklovleky. Kvilda, Lipensko, Novohradské hory,
Třeboňsko, Česká Kanada, Orlík to jsou jen některé z cílových
zastávek CYKLOTRANSu. 

Více na www.jikord.cz/cyklobusy

Jízdní řád nalezdnete zde.

Více informací

ODKALOVÁNÍ VODOVODNÍ SÍTĚ

 
Od 15. května přibližně do 20. června 2023 probíhá v Třeboni a místních částech odkalování vodovodní sítě.
Více informací

Třeboňské ulice Potoční a Školní se letos zrekonstruují

Letošní plán na obnovu ulic v Třeboni obsahoval i projekt oprav ulic Potoční a Školní v místní části Břilice. U ulice Potoční jde o třetí etapu obnovy, ke které se přidala ulice Školní. K tomu byla na začátku roku schválena veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu. Byl vybrán administrátor této veřejné zakázky a následně byla zadávací dokumentace zveřejněna. Předmětem zakázky byly stanoveny stavební práce ve zbývajícím úseku ulice Potoční včetně výměny kanalizace a vodovodu spolu s přípojkami,  výměna veřejného osvětlení, kabelové rozvody, zhotovení chodníku, vozovek a parkovacích stání. Plánovaná doba zahájení je v první polovině července tohoto roku a dokončení díla do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace. Radě města byl na tomto jednání předložen ke schválení výběr zhotovitele, kterým se na základě vyhodnocení výběrové komise stala společnost Lesostavby Třeboň, a.s. s nejvýhodnější nabídkou ve výši 11,4 mil. Kč bez DPH. Rada zároveň schválila uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

Více informací