Výsledek hledání

Zavřít

Facebook

Informace o památkové péči

Co je to závazné stanovisko?


Správní rozhodnutí dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Kdy je nutné žádat o vydání závazného stanoviska?


Pro řízení vedená u stavebního úřadu:
 • územní řízení
 • řízení o povolení stavby
 • změny stavby
 • práce prováděné v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče
 • ohlášení drobné stavby
 • ohlášení stavebních úprav
 • ohlášení udržovacích prací

Kdo je povinen žádat o vydání závazného stanoviska?


Kde nás najdete


Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46/II,
Honlová Eva, Ing. tel: 384 342 137, email: eva.honlova@mesto-trebon.cz, č.dv.: 215

Jak získat podrobnější informace?

 • Konzultační dny za účasti pracovníka památkové péče MěÚ a pracovníka Národního památkového ústavu České Budějovice každé úterý od 10.00 do 12.00 hod. v sídle odboru ÚPaSŘ, doporučujeme tel. domluvu na č. 384 342 137 – Ing. Eva Honlová
 • bez účasti pracovníka Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích v pracovní době Městského úřadu Třeboň, odboru územního plánování a stavebního řádu

Jak žádat o vydání závazného stanoviska?


Písemným podáním žádosti o vydání závazného stanoviska prostřednictvím pošty nebo při osobní návštěvě MěÚ, odboru ÚPsSŘ, s uvedením čp. objektu, popř. parc. č. pozemku, katastrálního území

K žádosti je nutné doložit:
 • doklad o vlastnictví (např. kopie výpisu z Katastru nemovitostí, kupní či darovací smlouvu, apod…)
 • projektovou dokumentaci pro územní či stavební řízení, v jednodušších případech (např. výměna oken, střešní krytiny, opravy omítek, apod.) postačí popis prováděných prací s uvedením použitých materiálů
 • v případě, že nežádá o vydání závazného stanoviska vlastník nemovitosti, je nutné doložit plnou moc k zastupování

«Související odkazy

Partnerství