Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Integrovaného operačního programu prioritní osa 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné samosprávě – cíl Konvergence.

Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06737

Celkové způsobilé výdaje: 6 170 000,00 Kč
Dotace ze strukturálního fondu ERDF: 5 244 500,00 Kč (85% z celkových výdajů)
Národní veřejné zdroje: 925 500,00 Kč (15% z celkových způsobilých výdajů)

Cíl projektu:

Cílem projektu je zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu. To se bude skládat z dodávky Technologického centra, upgradu stávající elektronické spisové služby včetně rozšíření na hostovanou spisovou službu a realizace vnitřní integrace úřadu.

Další informace

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD
Aktuality (147)

Výběrové řízení - referent(ka) sociálních věcí - SPOD

Město Třeboň opakovaně vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky sociálních věcí - sociálně právní ochrana dětí. Podrobné informace zde Více informací
Kácení a ořezy stromů
Aktuality (147)

Kácení a ořezy stromů

Upozorňujeme občany, že do 20. prosince 2022 bude na Naučné stezce zdraví Třeboň na Hrádečku probíhat kácení a ořezy stromů. Žádáme proto občany o omezení vstupu do této oblasti po dobu prací, případně o zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě.

Děkujeme za pochopení!

Více informací
Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022
Aktuality (147)

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací