Projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, Podoblast podpory 3.2.1- Realizace úspor energie z rozpočtu Evropské unie, prostředků Fondu soudržnosti.

Celkové výdaje (CV): 6 662 157,60 Kč
Celkové způsobilé výdaje (CZV): 5 313 157,60 Kč
Podpora: 4 781 841,84 Kč (90% celkových způsobilých výdajů)
Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj: 4 516 183,96 Kč (85% z celkových způsobilých výdajů, 67,79% z celkových výdajů)
Dotace státní fond Životního prostředí: 265 657,88Kč (5% z celkových způsobilých výdajů, 3,99% z celkových výdajů)

Monitorovací ukazatele:

Ukazatel Jednotka Plánovaná hodnota
Snížení emisí CO2 t/rok 58,030
Plocha zateplení konstrukce (výplň otvorů + obvodové zdivo + střechy) m2 3 602,000
Snížení spotřeby energie Gj/rok 900,000

Cíl projektu:

Výměnou výplní otvorů – oken, dveří,  sklobetonových výplní, zateplením obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střech včetně nové krytiny dosáhnou úspory energií a tím snížení emisí CO2 u objektů v areálu Mateřské školky Sluníčko na sídlišti Svobody v Třeboni.

Aktuální informace

Důležité novinky z radnice

Výběrové řízení - vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí(ho) odboru kultury a cestovního ruchu. Nástup možný v březnu 2023. Podrobné informace zájemci naleznou zde Více informací

Obnova památek v Třeboni podpořených z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2022

Před koncem roku 2022 můžeme bilancovat provedené obnovy kulturních památek, které jsou ve vlastnictví města Třeboně a byly realizovány z vlastních finančních prostředků města a z dotačních programů Jihočeského kraje.

Z dotačních programů Jihočeského kraje byly podpořeny tyto opravy:

Restaurování jižní fasády Novohradské brány s hradební zdí – I. etapa

Oprava výklenkové kapličky sv. Jana Nepomuckého v Břilicích

Oprava hřbitovní zdi na hřbitově sv. Alžběty

Více informací

Vítání třeboňských občánků v novém

Město Třeboň se zapojilo do Dotačního programu na podporu narozených dětí z Jihočeského kraje, který má za cíl podpořit nově narozené děti, resp. jejich rodiny trvale žijící na území Jihočeského kraje.
Dotační program se vztahuje na děti narozené od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
Díky tomuto dotačnímu programu všechny novorozené děti z Třeboně získají od města a kraje dar v celkové hodnotě 5 000 Kč. Z hodnoty každého daru je polovina hrazena z rozpočtu města a druhá polovina z krajské dotace. A o jaký dar se jedná? Rodiče si odnesou krásnou knihu o Třeboni, maminky květinový dar a občánci získají do kolébky zlatý investiční slitek o váze 2,5 g, rodný list Jihočecha a občánka města Třeboně.Více informací